Gå direkt till textinnehållet

Grå starr (katarakt)

Grå starr, eller katarakt, innebär att ögats lins grumlas. Synförmågan försämras gradvis i takt med att linsen blir mer och mer ogenomskinlig. Sjukdomen är vanligare vid hög ålder, men kan finnas hos individer i alla åldrar.

Linsgrumlingar förekommer hos hälften av alla personer mellan 65 och 75 år och hos 80 procent av alla över 75 år. Uttrycket grå starr brukar användas då linsgrumlingarna orsakar någon form av synförsämring.

Orsakerna inte kända

Orsakerna till varför grå starr uppträder när vi blir äldre är inte helt kända. Vid vissa sjukdomar, som till exempel diabetes, är grå starr vanligare än hos genomsnittsbefolkningen. Grå starr kan också orsakas av långvarig kortisonbehandling med ögondroppar eller tabletter.

Andra orsaker till linsgrumling är skador på ögat eller att ögonen har utsatts för mycket solljus. Rökning kan också orsaka grå starr. Det kan finnas ärftliga orsaker till sjukdomen, men det är ovanligt och gäller framför allt unga människor.

Symtom

En flickas ansikte där vissa delar är suddiga.
Så här kan synen påverkas vid grå starr Foto: S:t Erik
Oftast kommer symtomen smygande och med stigande ålder. De vanligaste symtomen är att 

  • synen blir disig och dimmig
  • färger blir svagare och ofta mer gulbruna
  • bländningsbesvär
  • känslig för starka ljus
  • svårighet att se i mörker
  • konturer blir svagare eller upplevs som dubbla.

Undersökning

Du får göra flera olika undersökningar för att vi ska kunna ställa diagnosen grå starr.

Vi mäter synskärpa och ögontryck liksom styrkan på dina glasögon. Inför en eventuell operation gör vi en så kallad biometri, vilket innebär att vi mäter ögats optiska förhållanden, bland annat ögats längd och hornhinnans ljusbrytande förmåga. Med hjälp av denna information räknar vi ut vilken styrka du behöver ha på din nya lins.

Efter detta undersöker vi dina ögon med ett mikroskop. Vi kan då bedöma graden av grå starr och om det finns några andra förändringar eller sjukdomar som påverkar synen eller kan påverka resultatet av operationen. Efter bedömning av hur mycket försämringen av synen påverkar ditt dagliga liv, tar du och läkaren beslutet om en operation ska genomföras.

Många behöver inte opereras

Diagnosen grå starr innebär inte automatiskt att du måste opereras. Eftersom sjukdomen ofta utvecklas långsamt bedömer läkaren och du gemensamt hur försämringen av synen påverkar ditt dagliga liv och om det är dags för operation.

Behandling

Grå starr behandlas med operation. Med hjälp av ultraljud tar vi bort den grumliga linsen och ersätter den med en konstgjord lins.

Grå starr hos barn

Grå starr, eller katarakt, hos barn är ett allvarligt tillstånd som måste behandlas omedelbart för att synen ska kunna utvecklas på ett bra sätt.
När linsen i ögat är grumlig kallas det grå starr. Grå starr kan drabba båda ögonen eller bara det ena. Grå starr hos barn är ovanligt. När ett barn har grå starr syns en suddig bild på näthinnan istället för en tydlig fokuserad bild. Hur suddig bilden är beror på hur tät linsgrumlingen är.

Orsaker till grå starr hos barn

Grå starr kan vara medfödd eller komma senare. Den kan vara ärftlig, uppstå efter ögonskador, bero på strålbehandling eller uppstå på grund av medicinsk behandling, till exempel kortisonbehandling. I många fall hittar vi ingen förklaring. Ofta upptäcks grå starr hos barn tidigt genom att barnläkaren på BB eller BVC lyser i pupillerna. Ibland kan föräldrarna själva se att det finns grumlingar i barnets pupill.

Behandling

Lätta linsgrumlingar behöver inte behandlas. Täta linsgrumlingar måste opereras så snart som möjligt för att stimulera synutvecklingen med en tydlig bild på näthinnan.

Forskning

Intensiv forskning pågår kring grå starr, bland annat för att hitta förklaringar till att sjukdomen uppstår. På S:t Eriks Ögonsjukhus forskar vi kring grå starr för att vi och andra som arbetar med grå starr ska bli bättre både på att behandla sjukdomen och på att utvärdera vår behandling.

Granskare Per Montan, överläkare

Uppdaterad
19 maj 2023