Gå direkt till textinnehållet

Ditt besök

Här har vi samlat information som är bra för dig att känna till innan ditt besök på S:t Erik.

Här hittar du svar på sådant som kan vara bra att känna till inför ditt sjukhusbesök.

Du måste boka om eller boka av ditt besök senast 24 timmar före avtalad tid, annars får du som regel betala full avgift.

Du får betala full avgift för ditt besök om du

  • uteblir från ett bokat besök
  • ​avbokar ditt besök mindre än 24 timmar före besöket.

Detta gäller även om du är under 18 år, över 85 år eller om du har frikort.

Boka om via 1177 e-tjänster eller ring din mottagning. På din kallelse framgår vilken mottagning du ska ringa till.
1177 e-tjänster
Våra mottagningar

Många ärenden kan du utföra digitalt genom 1177:s e-tjänster och appen Alltid öppet. Som patient på S:t Erik kan du till exempel få en digital kallelse eller göra ett videobesök via Alltid öppet. Med hjälp av 1177 e-tjänster kan du till exempel avboka och omboka besök, förnya recept och läsa din patientjournal. Vilka tjänster som erbjuds varierar beroende på vilken mottagning du går på.

Läs mer om videobesök.

Frikort gäller hos oss. Läs mer om högkostnadsskydd för öppenvård på 1177.

Behöver du journalkopior efter ditt besök, kan du själv logga in på 1177.se och läsa och/eller skriva ut kopian.
Logga in på 1177
Dina rättigheter

Vänd dig till informationsdisken i sjukhusets entréhall om du behöver ledsagning till din mottagning.

Vi kommer att be dig visa din legitimation när du söker vård, så glöm inte att ta med den. Då minskar risken för att någon annan får behandling i ditt namn och för att felaktiga uppgifter registreras i din patientjournal.

Utöver legitimation räknas även svenskt pass som en godkänd id-handling. 

Varje år genomför vi cirka 10 000 operationer. De kan vara större och mindre operationer i antingen lokalbedövning eller narkos. Inför alla operationer behöver du förbereda dig.

Din operation

På 1177.se kan du läsa om vilka avgifter som gäller för hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Patientavgifter

Patientavgiften betalas i kassan vid respektive mottagning.

Patientvägledaren är opartisk och fungerar som en länk mellan dig och sjukhusets olika verksamheter. Du kan kontakta patientvägledaren när du är i behov av råd och stöd i samband med ditt besök hos oss. Vid medicinska frågor ska du kontakta din mottagning eller 1177 Vårdguiden.

Du når vår patientvägledare genom att lämna ett meddelande på en telefonsvarare. Vi ringer upp inom en vecka.
Telefon: 08-123 230 72

Du kan ta del av vissa av dina provsvar via e-tjänsten Journalen, som blir tillgänglig när du loggat in på 1177.se.
Logga in på 1177
Dina rättigheter

Vid vissa medicinska tillstånd och behov har du som patient rätt till betald transport mellan hemmet och din vårdgivare, så kallad sjukresa. Beslut om sjukresa tas av din opererande läkare.

Regler för sjukresor

Du kan få en påminnelse via sms dagen före ditt besök. Meddelandet innehåller information om tid och plats för ditt besök.

Säg till din läkare, eller fyll i en blankett på din mottagning, så ansluter vi ditt mobiltelefonnummer till tjänsten.

När du eller närstående har frågor, synpunkter eller klagomål rörande vården och servicen hos oss ska du i första hand kontakta den mottagning som tagit hand om dig. Personalen kommer att rapportera dina synpunkter så att de kan bidra till förbättringar i till exempel rutiner eller information.

Våra mottagningar
Mer information om hur du lämnar synpunkter på vården

Du har rätt till tolk eller teckenspråkstolk, om du behöver det. Även talskadade har rätt till kommunikationshjälp. 

Tolkning till mitt språk
Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Du får betala full avgift för ditt besök om du

  • uteblir från ett bokat besök

  • ​avbokar ditt besök mindre än 24 timmar före besöket. 

Detta gäller även om du är under 18 år, över 85 år eller om du har frikort.

S:t Eriks Ögonsjukhus är Sveriges största utbildningsorganisation inom ögonsjukvård. Vi utbildar framtidens specialistläkare, ögonsjuksköterskor, ortoptister och optiker. Under ditt besök kan du möta medarbetare som genomför delar av sin praktiska utbildning hos oss.

Praktiska frågor inför ditt besök

Här hittar du information om service och tillgänglighet på sjukhuset.

Det finns ett apotek i sjukhusets huvudentré.

Ska ditt barn opereras och läggas in på vårdavdelningen kan du lämna barnvagnen i patientrummet på vårdavdelningen.

Ska ditt barn opereras på dagkirurgen lämnas barnvagnen i det yttre väntrummet. Lämna inga värdesaker i vagnen.

När du som patient kommer till oss ska du registrera dig och betala patientavgiften i kassan på respektive mottagning, om inget annat sägs i din kallelse. Du betalar med kort eller mot faktura.

På entréplan i sjukhusbyggnaden finns ett café som serverar lunch, kaffebröd och dryck. Det finns även två restauranger som serverar lunch och en pressbyrå. Besök restaurangernas webbplatser nedan för öppettider.

RC Hagastaden
Cane Rum Society
Indochine

På Eugeniavägen finns fler caféer och restauranger både direkt ut mot gatan och inne på Karolinska Universitetssjukhuset, samt i det närliggande området.

Matställen på Karolinska Universitetssjukhuset

Det går bra att ta med blommor till sjukhuset men undvik blommor med stark doft. Många är känsliga mot starka dofter och sjukhusmiljön ska vara tillgänglig för alla.

S:t Eriks Ögonsjukhus är inte en offentlig eller allmän plats. Därför råder foto- och filmförbud i våra lokaler. Regeln finns för att skydda dig, dina anhöriga och andra besökares integritet. 

Trots att det råder ett generellt fotoförbud går det att göra undantag. Den som vill fotografera eller filma i sjukhusets lokaler kan begära tillstånd att få göra detta hos sjukhusets presskontakt.

Behöver du boka färdtjänst kan du få hjälp med det i informationsdisken i huvudentrén. 

Färdtjänsten finns för dig som på grund av funktionshinder inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Läs mer om färdtjänst på 1177.se.

Färdtjänst 1177.se

Hiss till mottagningar

Det finns fyra hissar i mitten av entréhallen vid huvudentrén. Hissarna tar dig till våra mottagningar och operation.

Du hittar information om hur du hittar till oss på sidan Hitta till S:t Eriks Ögonsjukhus.

Huvudentrén finns på Eugeniavägen 12 Solna

Öppettider huvudentrén
Måndag till fredag
Klockan 7-19

Lördag och söndag
Klockan 8-16
 

Du kan enkelt hjälpa till att minska risken för smittspridning genom att tvätta händerna och använda handdesinfektion. Om du har förkylnings- eller mag- och tarmsymtom ska du stanna hemma och kontakta din mottagning.

I huvudentrén finns en informationsdisk där du kan få hjälp med anvisningar och vägbeskrivning till de olika mottagningarna. Du kan även få hjälp med att beställa färdtjänst.

Inom S:t Eriks sjukhusområde förekommer det kamerabevakning. Syftet med kamerorna är att skapa en trygg och säker miljö för personal, patienter och besökare samt motverka brott.

Där det förekommer kameraövervakning finns tydlig skyltning om detta. För att skydda den personliga integriteten arbetar vi strikt efter dataskyddsförordningen och Integritetsskyddsmyndighetens allmänna råd. För att säkerställa att all kameraövervakning inom S:t Eriks Ögonsjukhus efterlever gällande lagstiftning, hanteras detta av sjukhusets säkerhetsavdelning.

Tillstånd som uppfyller krav för kamerabevakning finns enligt kamerabevakningslag (2018:1200).

I sjukhusbyggnadens entréhall finns en pressbyrå.

Sjukhuset har en kurator som kan hjälpa dig om du behöver råd och stöd gällande din situation.

Du når sjukhusets kurator på telefonnummer 08-123 230 86.

Telefontid måndag 14–14.30, tisdag 11-11.30 och torsdag 9-9.30.

Undvik att ta på dig stark parfym, doftande hudlotion eller liknande inför ditt besök. Många är känsliga mot starka dofter och sjukhuset ska vara tillgängligt för alla.

Du hittar information om parkering på sidan Parkera vid S:t Eriks Ögonsjukhus.

Du kan låna en rullstol eller en rullator om du lämnar in din identitetshandling i informationsdisken på entréplanet.

På S.t Erik finns inget rum för stillhet, men det finns ett tvärsöver gatan på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Adress: Eugeniavägen 3 (D3:58), via huvudentrén.

Rummet är öppet vardagar klockan 9-17.

Läs mer om rum för stillhet

Det är rökförbud på sjukhuset. Rökning är endast tillåten på angivna platser utomhus.

Du kan få hjälp av Stockholms syncentral om du har så nedsatt synförmåga att du har

  • svårt att läsa vanlig text med glasögon
  • svårigheter att orientera dig med hjälp av synen
  • svårigheter i det dagliga livet.

Du behöver en remiss för att få komma till syncentralen. Tala med din ögonläkare så får du hjälp.

Våra mottagningar
Stockholms syncentral

Det finns trådlöst internet för dig som är patient på sjukhuset. Fråga personalen efter inloggningsuppgifter.

Lämna dina värdesaker hemma och ta bara med det nödvändigaste när du kommer till oss för en operation eller behandling. Be dina närstående att ta med dina värdesaker hem om du måste läggas in akut. Vi ansvarar inte för dina värdesaker.

Uppdaterad
7 februari 2024