Gå direkt till textinnehållet

Fortsatta besöksbegränsningar på S:t Erik Ögonsjukhus

Stöd vår forskning

Ingenting är omöjligt. Vi vill kunna behandla och bota alla ögonsjukdomar som finns. Du kan kanske hjälpa oss att nå dit?

Många frågor inom ögonforskningen återstår ännu att besvara.

De senaste 30 åren har stora framsteg gjorts inom ögonforskningen. Till exempel har de kirurgiska metoderna för att bota sjukdomar i näthinnan utvecklats, liksom bättre och mer långsiktiga behandlingsformer för sjukdomar i gula fläcken (AMD) och för glaukom (grön starr). 

Många frågor återstår ännu att besvara

Inom ögonforskningen finns det fortfarande många obesvarade frågor.

  • Kan vi hitta ytterligare metoder för att behandla åldersförändringar i gula fläcken?
  • Hur kan man skydda synnerven från att förstöras vid glaukom (grön starr)? 
  • Går det att hitta behandlingar med stamceller och genterapi för ögonsjukdomar som idag saknar behandling?
  • Hur påverkas barn och ungas syn av skärmar?
  • Hur kan synen förbättras hos för tidigt födda barn?

Hjälp till att investera i bättre syn i framtiden

Det enda sättet att söka svar på ovanstående frågor är genom forskning. Men medicinsk forskning kostar pengar och privat stöd/donationer är avgörande för en forskning av högsta klass.

Det finns många olika sätt att stödja vår forskning. Donera pengar, gåvor och testamenten gör stor skillnad för ögonforskningen. 

Tack för ditt stöd! Tillsammans gör vi skillnad.

anders-kvanta_youtube anders-kvanta_padda anders-kvanta

Stamceller i fokus när vi forskar kring åldersförändringar i gula fläcken.

Stöd vår forskning

Kontakta Patrik Malmunger så berättar han mer om hur du kan stödja forskningen vid S:t Eriks Ögonsjukhus.

Uppdaterad
13 oktober 2021