Gå direkt till textinnehållet

Om oss

S:t Eriks Ögonsjukhus är det enda sjukhuset i Sverige inriktat på ett enda organ, ögat. Vi erbjuder högspecialiserad och akut ögonsjukvård, forskning och utbildning.

S:t Eriks Ögonsjukhus i siffror

  • Omkring 200 000 besök varav 29 000 akuta besök
  • 1 700 vårdtillfällen i slutenvård
  • Cirka 10 000 operationer
  • 13 000 intravitreala injektioner
  • Cirka 20 000 ögonbottenfotograferingar
  • Omsättning 614 miljoner kronor
Siffrorna kommer från 2018 års bokslut.

Utbildning

Vi är ett av Europas största och mest kompletta utbildningsorgan inom ögon- och synområdet. Våra experter undervisar och utbildar framtidens specialistläkare, läkarstudenter, ögonsjuksköterskor och ortoptister.

Forskning

Tillsammans med Karolinska Institutet är vi ett nationellt och internationellt kompetenscentrum för forskning om ögonsjukdomar och behandlingar. Våra forskningsresultat har bidragit till nya behandlingsmetoder och har påverkat hur ögonsjukvården bedrivs idag.

Miljöarbete

Vår verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan. Redan år 2000 blev vi miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. 

Organisation

S:t Eriks Ögonsjukhus är ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm. På sjukhuset arbetar drygt 400 medarbetare fördelade på fyra verksamheter och sex stödfunktioner. Vi har tio mottagningar och en ögonakut på Kungsholmen, en mottagning på Danderyds sjukhus och konsultverksamhet för inneliggande patienter på andra sjukhus. Vårt mobila team utför ögonbottenfotografering på vårdcentraler i Stockholms län.

Ledning

Anders Boman, vd

Anne Odergren, chefläkare, avdelningen för kvalitet och patientsäkerhet

Göran Kindåker, verksamhetschef, kliniken för främre segmentet, glaukom, neurooftalmologi och ögonplastik

Stefan Seregard, verksamhetschef, kliniken för retina, patologi, ST-läkare och akut ögonsjukvård

Stefan Löfgren, verksamhetschef, kliniken för barnögonvård, skelning, elektrofysiologi och ögononkologi

Chantall Ankarklo, verksamhetschef, operation och vårdavdelning

Oskar Nordahl, avdelningen för sjukhusgemensam service

Kicki Morsing, avdelningen för kommunikation och externa relationer

Fredrik Ellwén, ekonomiavdelningen

Ingrid Ludwigs, avdelningen för it och telefoni

Ulrika Campbell, HR-avdelningen

Styrelse

Inger Andersson, styrelsens ordförande

Jan Liliemark

Claes Hultling

Johanna Adami

Adjungerade

Nicole Silverstolpe, ägarrepresentant

Jan Ygge, representant KI

Arbetstagarrepresentanter

Charlotta All-Eriksson, Läkarförbundet

Yvonne Nordlöf, Kommunal

Vision och värderingar

Vi bidrar till Region Stockholms gemensamma vision En attraktiv, hållbar och växande stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut. genom att verka för att nå vårt långsiktiga mål att vara ett av världens ledande ögonsjukhus.

Region Stockholms verksamhet ska präglas av värderingarna öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan.

Nytt sjukhus 2020

Tredje kvartalet 2020 flyttar vi till nybyggda lokaler i Hagastaden. Vår vision är att skapa ett Eye Center of Excellence för att stimulera vård, forskning och utveckling inom ögonområdet.

S:t Eriks Ögonsjukhus i framtiden

Sidansvarig Webbredaktionen

Uppdaterad
4 september 2019