Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Ögonmelanom i anslutning till synnerven utmanande att behandla

Ögonmelanom i anslutning till synnerven utmanande att behandla

26 augusti 2021

En nyligen publicerad studie av forskare vid S:t Eriks Ögonsjukhus, Karolinska Institutet och University of Southern California visar att det är svårare att strålbehandla maligna melanom i anslutning till ögats synnerv.

Gustav Stålhammar är en av författarna bakom studien.

Maligna melanom i ögat (en typ av ögoncancer) kan behandlas med så kallad brachyterapi som innebär att en radioaktiv applikator tillfälligt sys vid ögonvitan för att stråla tumören. 

Studien, som jämför resultaten av olika sorters behandling, visar att risken för att ögat måste tas bort eller strålbehandlingen upprepas är två till tre gånger högre när behandlingen utförs på tumörer nära synnerven. Detta beror på att synnerven hindrar applikatorn att omsluta tumören på ett optimalt sätt. Applikatorer med en liten skåra för synnerven gav högre stråldoser i tumören, men formen på applikatorn, vilket radioaktivt ämne som användes eller om man kompletterade med laserbehandling hade dock ingen betydelse för vare sig risken för att behandlingen behövde upprepas, att ögat behövde tas bort i senare skede eller för risken att dö i sjukdomen. Detta är viktig kunskap för patienter och läkare, menar Gustav Stålhammar som är specialistläkare i ögonsjukdomar och klinisk patologi vid S:t Eriks ögonsjukhus och docent och forskargruppsledare vid Karolinska Institutet.

– Beskedet om den ökade risken kan verka oroande. Därför är det viktigt att framhålla att behandlingen lyckas i de flesta fall, och att vi inte fann någon statistiskt ökad risk för att tumören skulle spridas bortom ögat ens i de fall behandlingen inte lyckades. Patienter och läkare kan mycket väl ändå välja att försöka brachybehandla en tumör nära synnerven, så länge man är införstådd med riskerna, säger Gustav Stålhammar.

Uppdaterad
28 oktober 2021