Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Ny kunskap om hyaluronsyra kan hjälpa patienter med mycket torra ögon

Ny kunskap om hyaluronsyra kan hjälpa patienter med mycket torra ögon

26 april 2021

Ögondroppar med högmolekylär hyaluronsyra 0,15 procent, gav överlägset förbättrade symtom hos patienter med mycket torra ögon, jämfört med andra smörjande ögondroppar. Det är resultatet av en klinisk studie från 2016–2020 publicerad i Journal of Clinical Medicine, samordnad av ögonläkare och docent Gysbert van Setten vid S:t Eriks ögonsjukhus och Karolinska Institutet.

Gysbert van Setten är ögonspecialist och har forskat om torra ögon i 30 år.

Tårfilmen är en mycket tunn hinna av vatten och olika fettämnen, som täcker hela ögats yta. Sjukdomen torra ögon (dry eye disease, DED) blir allt vanligare och drabbar mellan fem till åtta procent av befolkningen i utvecklade länder. DED beror i grunden på att tårfilmen minskar i volym och/eller att kvaliteten försämras. Orsakerna kan vara många olika inre och yttre faktorer och frekvensen ökar med åldern.

Vanligtvis är de tidiga symtomen milda, med viss klåda och irritation. Vid svår DED upplever patienter allvarliga obehag i ögonen med symtom som brännande eller stickande smärtor och en försämrad syn, vilket ger en betydligt försämrad livskvalitet. Dessa patienter blir ofta helt beroende av smörjande ögondroppar (tårfilmsersättning) och inte sällan måste de även använda antiinflammatoriska läkemedel.

Svår DED har även en betydande socioekonomisk påverkan på grund av avsevärda direkta behandlingskostnader och indirekta kostnader på grund av minskad arbetskapacitet hos dem som drabbats.

Gysbert van Setten, ögonläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus och docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, har forskat om DED i över 30 år på olika universitet i världen.

– För att minska patientens obehag är smörjande ögondroppar standardbehandling under alla stadier av sjukdomen. Men, enligt våra senaste studier är det viktigaste behandlingsmålet inte bara att fukta, utan att också minska friktionen på ögonytan och dess effekt på cellulär nivå. Att verkligen återställa tårfilmen och ögats yta är dock en mycket svårare uppgift, säger han.

Hyaluronsyra mest effektiv behandling

Bland de medel som används för medicinsk behandling har hyaluronsyra (HA) visat sig vara mest effektiv vid DED. Behandlingseffekten varierar dock beroende på koncentration och molekylmassa av den HA som används.

– I det här avseendet är vår senaste experimentella studie av stor betydelse, eftersom den tydligt visar att molekylmassan spelar en avgörande roll för uppnådd effekt, där högmolekylär HA 0,15 procent var mest gynnsam. Resultaten stöds av kliniska data från en internationell femårig multicenter studie. Vi kan även för första gången visa förbättrad nervåterbildning vid svår DED vid behandling med högmolekylär HA, säger Gysbert van Setten.

I den femåriga kliniska studien, som var både prospektiv, dubbelblind och randomiserad, ingick 84 patienter. Hälften av patienterna fick HA 0,15 procent och resten fick sina vanliga ögondroppar under åtta veckor. Resultatet visade en signifikant förbättring av symtom hos dem som fick HA 0,15 procent.

När patienternas besvär med torra ögon förvärras måste de använda alltmer tårfilmsersättning. Det ställer krav på optimerade läkemedel eftersom ögonen då får en ökad exponering och frekvens av ögondropparna.

– Här når tillgängliga behandlingar tydligt sina begränsningar och räcker inte till vid mycket svår DED. Som en sista utväg brukar man då använda patientserum som tårfilmsersättning, vilken framställs ur patientens eget blod. Men även här har vi visat i en fallrapport att högmolekylär HA skulle kunna fungera som alternativ till serum för vissa patienter, säger Gysbert van Setten.

Så kan du få hjälp med torra ögon

  • Vilken behandling du som patient med torra ögon behöver beror på hur svåra besvär du har. Ofta är behandlingsråd från apotekare eller optiker tillräckligt vid lättare besvär.
  • Om du upplever svårare eller ökade besvär bör du inte vänta med att söka hjälp hos en ögonläkare. Ögonläkare finns tillgängliga på många ögonkliniker där du själv kan boka tid utan remiss.
  • Oavsett om du fått råd på ett apotek hos en optiker eller ögonläkare så bör du själv dokumentera varje behandling/läkemedel du använt för att kunna utvärdera vad som fungerat eller inte. Det underlättar avsevärt för en ögonläkare vid urval och sammansättning av ytterligare behandling.

Läs mer om forskningsresultaten

The HYLAN M Study: Efficacy of 0.15% High MolecularWeight Hyaluronan Fluid in the Treatment of Severe Dry Eye Disease in a Multicenter Randomized Trial, Gysbert-Botho van Setten, Christophe Baudouin, Jutta Horwath-Winter, Daniel Böhringer, Oliver Stachs, Ebru Toker, Sultan Al-Zaaidi, Jose M. Benitez-del-Castillo, Ria Beck, Osama Al-Sheikh, Berthold Seitz, Stefano Barabino, Herbert A. Reitsamer och Wolfgang G.K. Müller-Lierheim, Journal of Clinical Medicine, online 2 november 2020, doi: 10.3390/jcm9113536.

High Molecular Weight Hyaluronan Promotes Corneal Nerve Growth in Severe Dry Eyes, Gysbert-Botho van Setten, Oliver Stachs, Bénédicte Dupas, Semra Akkaya Turhan, Berthold Seitz, Herbert Reitsamer, KarstenWinter, Jutta Horwath-Winter, Rudolf F. Gutho och Wolfgang G.K. Müller-Lierheim, Journal of Clinical Medicine, online 5 oktober 2020, doi: 10.3390/jcm9123799. 

Hyaluronic Acid as an Alternative to Autologous Human Serum Eye Drops: Initial Clinical Results with High-Molecular-Weight Hyaluronic Acid Eye Drops, Beck R, Stachs O, Koschmieder A, Mueller-Lierheim W.G.K., Peschel S och van Setten G-B, Case Rep Ophthalmol, online 30 september 2019, doi: 10.1159/000501712.

The Effects of High Molecular Weight Hyaluronic Acid Eye Drop Application in Environmental Dry Eye Stress Model Mice, Takashi Kojima,Taeko Nagata,Haruka Kudo,Wolfgang G. K. Müller-Lierheim, Gysbert-Botho van Setten, Murat Dogru och Kazuo Tsubota, International Journal of Molecular Sciences, online 15 maj 2020, doi: 10.3390/ijms21103516.

Uppdaterad
26 april 2021