Gå direkt till textinnehållet

Ögonforskare får anslag från Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade

1 november 2019

Ögonforskarna Anders Kvanta, Helder André och Pete Williams har beviljats totalt 440 000 kr i anslag från Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA. Medlen går till forskning kring glaukom och makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken).

kollage-kvanta-andre-williams

Anders Kvanta, Helder André och Pete Williams.

Forskningsprojekten som tilldelats medel:

Anders Kvanta, överläkare och professor vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet, 180 000 kr.
Projekt: Gene-edited embryonic stem cell- derived retinal cells for regenerative treatment of macular degeneration

Helder André, forskare vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet, 80 000 kr.
Projekt: Novel gene therapy strategies for the sustainable treatment of age- related macular degeneration

Pete Williams, forskarassistent vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet, 180 000 kr.
Projekt: Studier av neuronal metabolism och mitokondrier för neuroprotektion vid glaukom

KMA forskningsanslag 2019

Uppdaterad
27 april 2020