Gå direkt till textinnehållet

Glaukomforskning tilldelas en miljon kronor från Vetenskapsrådet

5 december 2019

Pete Williams, forskargruppsledare vid Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus, har tillsammans med forskare vid Umeå Universitet beviljats nära 1,1 miljoner kronor för att etablera ett kliniskt forskningsprojekt, som ska utvärdera om kosttillskottet nikotinamid kan skydda ögonen vid folksjukdomen glaukom.

Glaukom drabbar runt 80 miljoner människor i världen och är den vanligaste orsaken till obotbar blindhet. Vad som orsakar synnervsskadorna vid glaukom är inte helt känt. Ett förhöjt ögontryck är dock en hög riskfaktor för många glaukompatienter.

Den trycksänkande behandling som finns idag kan i bästa fall minska risken för ytterligare skador och göra sjukdomsförloppet långsammare. Men trots adekvat ögontryckssänkning blir så många som 42 procent av alla glaukompatienter till slut blinda på minst ett öga.

Forskarlaget, som leds av biträdande universitetslektor Gauti Jóhannesson vid Umeå Universitet, har fått medlen för att förbereda för en stor nationell klinisk randomiserad studie för att utvärdera nikotinamid (en form av vitamin B3) och hur synnerven kan skyddas vid glaukom.

Anslaget är en del av de 213 miljoner kronor som Vetenskapsrådet delar ut till klinisk behandlingsforskning för åren 2019-2022.

Nya rön har visat att koncentrationen av nikotinamid i blodet är sänkt hos glaukompatienter jämfört med friska kontrollpersoner. Vidare har man i djurstudier visat att metabola förändringar i näthinnans nervceller kan utgöra en del av orsaken till glaukomsjukdomen. 

Forskarlaget bakom den aktuella studien, har i djurmodeller nyligen även visat att nikotinamid bromsar de nedbrytande metabola processerna i nervcellerna och därigenom skyddar synnerven.

Pete-Williams-webb
Pete Williams. Foto: Bildmakarna
– Den här kliniska studien kommer att inrikta sig på att utvärdera nikotinamid och dess skyddande effekt på näthinna och synnerv vid glaukom, inte på trycksänkning. Målet är att hitta en ny, effektiv och kostnadseffektiv behandling av glaukom. Anslaget från Vetenskapsrådet är ett viktigt erkännande och visar att den kliniska forskningen inom området vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet ligger i framkant, säger Pete Williams.

Uppdaterad
27 april 2020