Gå direkt till textinnehållet

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken kallas också makuladegeneration eller på engelska age-related macular degeneration, AMD. Förändringarna påverkar synskärpan.

Gula fläcken, makula, är det område mitt på ögats näthinna där det finns flest synceller och du ser som skarpast. Området är två till tre millimeter stort och extra känsligt för olika slags förändringar.

Risken att få åldersförändringar är större ju äldre du blir. Sjukdomen är den vanligaste orsaken till att personer över 60 år får försämrad syn. Medelåldern hos de som får behandling är 80 år. Kvinnor löper en något större risk att drabbas än män, men det beror framför allt på att kvinnor blir äldre än män. Sjukdomen är också vanligare i vissa familjer. Rökning är en faktor som påverkar risken att få sjukdomen.

Två typer av åldersförändringar

Det finns två olika former av åldersförändringar i gula fläcken – en torr och en våt.

Torra förändringar

Torra förändringar i näthinnan

En ögonbotten med torra förändringar.

Den torra formen är vanligast och förekommer i drygt 80 procent av fallen. Vid torra förändringar bryts syncellerna långsamt ner i gula fläcken och synen blir gradvis sämre. Det är individuellt hur fort det går. Symtomen kommer först på det ena ögat och senare även på det andra ögat. De torra förändringarna drabbar i slutändan alltid båda ögonen och är kroniska.

Våta förändringar

Våta förändringar i näthinnan

En ögonbotten med våta förändringar.

Den våta formen är betydligt ovanligare än den torra, men sjukdomen kan komma snabbt. Vid våta förändringar bildas det nya blodkärl bakom näthinnan. Blodkärlen är mycket sköra, vilket gör att de läcker blod och vätska under gula fläcken som då svullnar. Svullnaden skadar syncellerna och du ser sämre. Försämringen kan ske på bara några veckor eller månader. Det är därför viktigt att du får påbörja en eventuell behandling så snart som möjligt.

Symtom

En flickas ansikte där mitten är täckt av en svart fläck.
Så här kan synen påverkas vid makuladegeneration. Foto: S:t Erik
Symtomen vid åldersförändringar i gula fläcken av både den torra och den våta formen kan variera något. Du som är drabbad får problem med detaljseendet, det vill säga att läsa och se små detaljer. 

Du kan uppleva

  • att du har små fläckar i mitten av synfältet
  • att allt ser grått och suddigt ut
  • att det är svårare att känna igen ansikten
  • att bokstäver eller delar av ord faller bort när du läser en längre text.

Du som har synförändringar i bara ett öga har ibland svårt att bedöma avstånd. Du kan också uppleva att bilder blir skeva. Linjer som egentligen är raka blir krokiga och ansikten kan se förvrängda ut. Detta är vanligare för dig som får den våta formen.

Vid långt gången sjukdom kan synskärpan gå helt förlorad och du ser bara en suddig mörk fläck i mitten av synfältet. 

För dig som redan har nedsatt syn

Det skadar inte synen att använda ögonen som vanligt. Du ska därför inte vara rädd för att till exempel titta på tv eller läsa. Du kan också ta en liten paus och vila ögonen om du blir trött.

Tv. Flytta dig närmare tv:n om du har svårt att se textremsan.

Läsglasögon. Skaffa gärna separata läsglasögon eftersom progressiva glas eller glas med läsruta har för litet läsfält. Enkla läsglasögon från till exempel apoteket fungerar ofta tillräckligt bra. Dessa kan inte skada din syn.

Belysning. Det är viktigt att du har en god, riktad läsbelysning och många gånger är förstoringsglas ett bra hjälpmedel.

Synhjälpmedel. Om din syn blir för dålig och det blir alltför svårt att läsa kan du behöva synhjälpmedel. Din ögonläkare kan då skicka en remiss till en syncentral.

Bilkörning. Med tiden kan din syn bli så försämrad att du inte längre uppfyller lagens krav för att få köra bil. Det är din ögonläkares skyldighet att informera dig om detta.

Undersökning

För att ställa en diagnos gör vi flera undersökningar. Vi kontrollerar synskärpan, blodkärlen i näthinnan och gula fläcken samt cirkulationen i näthinnan och gula fläcken.

Behandling

Vid torra förändringar

I dag finns ingen effektiv behandling mot de torra förändringarna.

Vid våta förändringar

De våta förändringarna behandlas oftast med injektioner i ögat. Du får då ett läkemedel som bromsar bildandet av nya blodkärl under gula fläcken och som dämpar svullnaden.

Förstadium till våta förändringar

Ibland har den våta formen ett förstadium, som kallas drusen. Drusen är åldersrelaterade inlagringar i gula fläcken som vi kan upptäcka vid en ögonbottenundersökning. Läkaren kan informera dig om möjligheten att ta extra vitaminer och mineraler, eftersom det i enstaka fall anses kunna bromsa risken att utveckla våta åldersförändringar. Vitaminerna är inget läkemedel och finns inte på recept.

Granskare Urban Amrén, överläkare

Uppdaterad
19 maj 2023