Gå direkt till textinnehållet

Yrken och utbildning inom ögonsjukvården

Ögonspecialiteten är omfattande och mångfacetterad. På sjukhuset finns yrkesroller som ögonsjuksköterska, ortoptist, optiker och ögonläkare. Teknik är ett viktigt inslag vid undersökningar i ögonsjukvården.

Ögonsjuksköterska

En ögonsjuksköterska är specialutbildad inom ögonsjukvård och utför självständigt mätningar och olika undersökningar av ögat.

En ögonsjuksköterska kombinerar omvårdnad med arbete med avancerade högteknologiska metoder för undersökning och mätningar av ögat och synen.

En ögonsjuksköterska arbetar både med egna mottagningar och i tvärprofessionella team. På mottagningen kontrollerar de bland annat synfält, gör synkontroller, mäter trycket i ögat och fotograferar ögonbotten.

En ögonsjuksköterska med magisterexamen kan specialisera sig och forska inom ögonsjukdomar.

Utbildning

En ögonsjuksköterska har i grunden en sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Efter sjuksköterskeexamen krävs en vidareutbildning i ögonsjukvård.

Som anställd sjuksköterska på S:t Eriks Ögonsjukhus finns möjlighet att vidareutbilda sig till ögonsjuksköterska inom tjänsten. 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning ögonsjukvård, på Linnéuniversitetet i Kalmar

Utbildningen Oftalmologi för sjuksköterskor på Karolinska Institutet i Solna

Ortoptist

En ortoptist är en vidareutbildad optiker eller ögonsjuksköterska med specialutbildning i att undersöka, diagnostisera och behandla syn- och samsynsproblem hos främst barn, men också hos vuxna.

En ortoptist följer synutvecklingen hos barn med glasögonbehov och ensidig eller dubbelsidig synnedsättning. De behandlar även vuxna patienter med skelning, dubbelseende och andra samsynsproblem.

Ett självständigt arbete

En ortoptist arbetar både självständigt och i ett nära samarbete med barnögonläkare. De träffar dagligen många barn och vuxna och har stor erfarenhet av att följa patienterna under flera år.

Ortoptister har också hand om synscreeningverksamheten på barnavårdscentraler. Synscreeningen utförs för att upptäcka skelning och synproblem i så tidig ålder som möjligt.

Utbildning

En ortoptist har i grunden en sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Efter sjuksköterskeexamen krävs en ögonsjuksköterskeutbildning på ett år och sedan knappt ett års studier till ortoptist.

Operationssjuksköterska inom ögonkirurgi

Operationssjuksköterskan är en viktig länk i det kirurgiska teamet runt patienten. Operationssjuksköterskan samordnar och leder arbetet i operationssalen, arbetar preventivt och hälsomedvetet samt tillgodoser patientens välbefinnande och säkerhet genom operationen. 

Inom specialistområdet ögonkirurgi arbetar operationssjuksköterskan främst med planerade operationer, men ibland även akut och traumakirurgi. Exempel på tillstånd som opereras är katarakt, hornhinnor, näthinneavlossning, glaukom, ögontumörer och ögonplastik.

Som operationssjuksköterska på S:t Eriks Ögonsjukhus får du genomgå en internutbildning med individuell introduktion. På S:t Erik finns åtta operationssalar, med högteknologisk medicinteknisk utrustning. Ett nära samarbete mellan operation och vårdavdelning säkrar bästa möjliga perioperativa och postoperativa omvårdnad för patienten.


Utbildning

För att bli operationssjuksköterska måste man först ha en grundläggande sjuksköterskeutbildning och legitimation som sjuksköterska. Därefter kan man söka till specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning operation. 

Specialistutbildningen ges vid flera högskolor och universitet i Sverige, och omfattar 60 högskolepoäng. Den leder till yrkesexamen som operationssjuksköterska, och i vissa fall även magisterexamen i omvårdnad.

Optiker med magisterexamen

Optiker är ett legitimationsyrke. En optiker med magisterexamen har en påbyggnadsutbildning i klinisk optometri och är specialist på synen, ögats normala och sjukliga förändringar samt att mäta och korrigera synfel.
En optiker med magisterexamen utför självständigt mätningar och olika undersökningar av ögat, samt behandlar patienter med enklare ögonbesvär.

En optiker med magisterexamen kan specialisera sig och forska inom ögonsjukdomar. 

Utbildning

En optiker med magisterexamen har i grunden en optikerexamen om minst 180 högskolepoäng. Efter optikerexamen krävs en vidare utbildning i klinisk optometri om 60 högskolepoäng.
 
Magisterprogrammet i klinisk optometri, Karolinska Institutet i Solna

Ögonläkare

En ögonläkare har specialiserat sig på medicinsk och kirurgisk vård av ögat och det visuella systemet. De undersöker, ställer diagnos och behandlar ögonbesvär och ögonsjukdomar och hanterar ögonproblem som orsakas av bakomliggande sjukdom.

En ögonläkare ställer diagnos på och behandlar sjukdomar i ögat och i ögonlocken. De kan också bestämma brytningsfel och hjälpa till med glasutprovning även om det vanligen utförs av optiker i dag.

Många ögonläkare utför också operationer, vilket inkluderar laserbehandling för synkorrigering och kirurgiska ingrepp i samband med ögonskador. Eftersom tekniken är så avancerad är det inte möjligt för alla ögonläkare att behärska alla typer av operationer. Därför är vissa ögonläkaren sub-specialiserade, det vill säga specialiserade på ett visst område av ögat. Alla ögonläkare kan hantera vanliga ögonproblem.

Forskning och undervisning

Många av våra ögonläkare forskar. De undervisar både läkare under utbildning och andra yrkeskategorier som ögonsjuksköterskor, ortoptister och optiker.

Utbildning

En ögonläkare har i grunden en läkarutbildning om minst 330 högskolepoäng eller motsvarande. Därefter följer 18–24 månader AT-tjänstgöring vid något sjukhus. Efter AT-tjänstgöringen, och godkänd legitimering, krävs en specialistutbildning för ögonläkare vilket innebär handledd tjänstgöring på en ögonklinik under fem år.

Uppdaterad
13 maj 2024