Gå direkt till textinnehållet

Många förmåner när du arbetar på S:t Erik

Här arbetar du i nybyggda och moderna lokaler i Hagastaden, centralt i Stockholm med bra kommunikationer. Som medarbetare hos oss har du flera förmåner. Här kan du läsa om några av dem.

Tjänstepension

Som anställd hos oss betalar vi varje år in pengar till ett pensionssparande åt dig. Det är din kommunala tjänstepension, även kallad avtalspension. Avtalspensionen kompletterar den lagstadgade allmänna pensionen.

Föräldrapenningtillägg

Som månadsanställd får du ett föräldrapenningtillägg utöver den ersättning du får från försäkringskassan. Tillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet under 180 dagar, som längst till det att barnet är 24 månader. Du måste ha arbetat en viss tid för att få ta del av det.

Har du en lön som överstiger Försäkringskassans tak för sjukpenninggrundande inkomst och du har arbetat hos oss i minst sex månader får du en extra ersättning, så kallad föräldralön.

Fri sjukvård

Vid besök på exempelvis vårdcentral eller annan mottagning som är ansluten till Försäkringskassan får du som månadsanställd medarbetare kostnaden för besöket återbetald upp till frikort. 

T-shirt och vattenflaskor
. .
Friskvårdsbidrag

Som månadsanställd får du ett friskvårdsbidrag som du kan använda till valfri friskvårdsaktivitet. Friskvårdsbidraget är 5 000 kronor per år. Du får även rabatter på flera träningsanläggningar.

Semester

Semesterlagen ger alla rätt till 25 dagars semester per år. Du som jobbar hos oss får ytterligare 6 dagar det år du fyller 40 år, det vill säga totalt 31 betalda semesterdagar. Det året du fyller 50 år får du ytterligare 1 dag, det vill säga totalt 32 betalda semesterdagar.

Löneväxling

Du har möjlighet att växla en del av din lön till frivillig pensionsavsättning genom löneväxling. Eftersom arbetsgivarens avgifter till staten är lägre för pensionspremier än för lön, får du som löneväxlar 7 procent extra i avsättning på ditt löneväxlingsbelopp.

Försäkringar

Du omfattas av olika försäkringar: tjänstegruppliv-, sjukdom- och arbetsskadeförsäkring. För mer information om trygghetsförsäkring vid arbetsskada, se AFA försäkring

Rabatter och erbjudanden 

Som anställd hos oss har du rabatter på verksamheter i närheten av sjukhuset exempelvis vissa butiker, restauranger och caféer. 

Region Stockholms idrotts- och friskvårdsförbund (RSIF)

Du har möjlighet att gå med i regionens idrotts- och friskvårdsförbund, som har ett brett utbud av aktiviteter och kurser för alla som är medlemmar. Läs mer

Kompetensutveckling

Det finns möjlighet till individuell kompetensutveckling. Du kan läsa mer här Karriär, utveckling och kompetensstege - Region Stockholm

För dig som är intresserad att lära dig mer om ögat och ögonsjukvård finns det möjlighet till kompetensutveckling kring det.

Granskare HR-avdelningen

Uppdaterad
8 januari 2024