Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Glaukompatienter kan mäta tryck och överföra data utan att uppsöka sjukvården

Glaukompatienter kan mäta tryck och överföra data utan att uppsöka sjukvården

13 mars 2024

VÄRLDSGLAUKOMVECKAN. Tidigare studier har visat att det är en tillförlitlig metod att låta glaukompatienter själva mäta sitt ögontryck hemma. Nu visar ytterligare en studie att många patienter både klarar att lära sig att hantera en tryckmätare och att överföra data utan att behöva uppsöka sjukvården.

Forskningsassistent Laurence Quérat förevisar en tryckmätare för hemmabruk.

För att kunna ställa in medicineringen rätt behöver många glaukompatienter mäta trycket flera gånger och vid olika tidpunkter under dagen. Ögontrycket varierar nämligen över dagen och i olika situationer. För att dokumentera en så kallad tryckkurva, som hjälper läkaren att ställa in medicineringen, har patienten tidigare fått tillbringa hela dagar på sjukhuset.

Varje år är det cirka 150 till 200 glaukompatienter vid S:t Eriks Ögonsjukhus som behöver göra tryckkurvor för att kunna ställa in sin medicinering rätt. Tanken med hemmätning av trycket är att patienten istället själv mäter och rapporterar sitt tryck.

Vetenskapligt bevisad tillförlitlighet

Genom tidigare studier är det klargjort att metoden med hemmätning är tillförlitlig. Däremot har processen att få instruktioner, hämta apparaten och överföra data varit tids- och resurskrävande både för patienter och sjukvården. Men nu har apparaten för tryckmätning vidareutvecklats och dataöverföringen kan göras på ett enkelt och säkert sätt.

I en studie under hösten 2023 testade 28 glaukompatienter i åldrarna 34 till 88 att själva lära sig använda tryckmätaren och att rapportera sitt ögontryck via en app i telefonen.

25 av patienterna klarade att hantera tryckmätaren på egen hand eller med viss telefonsupport.

– Min förhoppning är att så många som 75 procent av alla patienter som behöver göra tryckkurvor ska kunna göra det på det här smidigare sättet, säger forskningsassistent Laurence Quérat som i en avhandling vetenskapligt bevisat att metoden och apparaten går att lita på samt i den senaste studien visat att patienterna själva eller med hjälp av telefonsupport kan lära sig hantera apparaten och skicka data.

– Det här arbetssättet kommer att kunna tillämpas brett över hela landet. På så sätt använder vi vårdens resurser och patientens tid på ett effektivare sätt. Det ger också patienterna en känsla av större kontroll över sitt ögontryck, säger Laurence Quérat.

Uppdaterad
13 mars 2024