Gå direkt till textinnehållet

Så gör du för att själv mäta ögontrycket

På den här sidan kan du som mäter trycket själv hemma ta del av en enkel instruktionsvideo samt få svar på de vanligaste frågorna.

Ta ut apparaten från fodralet och bekanta dig med den och de olika tillbehör (sondapplikator, sonder och bruksanvisning).

Du ska nu lära dig att använda tryckmätaren med hjälp av en instruktionsfilm.

Titta först på filmen i sin helhet. Titta en gång till och pausa efter de olika momenten. Du kan alltid backa när du vill höra instruktionerna igen.

Om du vill kunna se filmen i helskärmsläge, klicka på den här länken.

Tumnagel från Sankt Eriks youtube kanal Tumnagel från Sankt Eriks youtube kanal

En instruktion om hur du mäter ditt ögontryck med iCare Home

Viktiga knappar


Tryckmätning

Stödet A ska vila mot pannan och stödet B ska vila mot kindbenet.

Tryck ner mätknappen i 3 sekunder tills du hör ett pipljud. Texten ”Mätning” visas på skärmen.

Alternativt, tryck ner on-off knappen i 3 sekunder tills du hör ett pipljud. Tryck på knappen en gång till för att starta mätläget. Texten ”Mätning” visas på skärmen.

Tryck ner on-off knappen i 3 sekunder tills du hör ett pipljud och skärmen släcks. Ta ut sonden och lägg tillbaka den i sin behållare. Kassera sonden och behållaren i brännbart avfall.

Sonden och sondapplikatorn

Ta en ny sond. Du får inte använda en sond som du rört vid eller som kommit i kontakt med någon icke-desinficerade yta.

När du är klar med dina mätningar kan du ta ut sonden med fingrarna, lägga tillbaka den i sin behållare och kasta den i brännbart avfall.

Försäkra dig om att du har tagit av locket från behållaren.              

Försäkra dig om att du inte har tappat sonden utanför behållaren. 

Sondapplikatorn är ett hjälpmedel för att enkelt ladda tryckmätaren. Det går också bra att ladda tryckmätaren utan sondapplikatorn.

Du ska använda en ny sond vid varje mättillfälle. Du mäter båda ögonen med samma sond och kan upprepa mätningar utan att byta. Byt sonden om du har rört den med fingrarna eller något annat. Ta ut sonden när du har mätt klart och lägg tillbaka den i sin behållare. Kassera sonden i brännbart avfall. Ta en ny sond vid nästa mättillfälle.

Ta ut sonden och lägg tillbaka den i sin behållare när du är klar med dina mätningar. Kassera sonden i brännbart avfall.

Innan du gör en mätning

Det är lättare att se ringen om du minskar rumsbelysningen. Att hålla för det öga som inte mäts kan också göra det lättare. Håll dock båda ögonen öppna.

Förmodligen lutar tryckmätaren för mycket nedåt. Lyft hakan tills ringen lyser grönt.

Du ska ställa in stödbenens längd enligt instruktionerna. Sonden ska hamna 4–8 millimeter framför ögat.

Dra först ut stöden så långt det går genom att vrida dem motsols. Håll tryckmätaren mot ansiktet och titta på sonden. När de blå och gröna ringar är symmetriska håller du tryckmätaren rätt. Justera tryckmätarens position om de inte är symmetriska.

Gör stöden kortare genom att vrida dem medsols, två klick i taget. Placera tryckmätaren mot ansiktet och kontrollera ringarna. Fortsätt så tills du ser en symmetrisk grön ring. Stödbenen är nu rätt inställda.

När du gör en mätning

Något gick fel vid mätningen. Titta på texten på skärmen för felsökning. Tryck på mätknappen en gång för att bekräfta felet och åtgärda problemet på följande sätt:

”Långtifrån”: sonden är för långtifrån ögat. Gör stöden kortare genom att vrida dem medsols och försök igen.

”Nära”: sonden är för nära ögat. Gör stöden längre genom att vrida motsols och försök igen.

”Felaktig inriktning”: sonden var inte vinkelrätt mot ögat eller vidrörde ögonfransarna. Håll tryckmätaren vinkelrätt så att sonden petar mot mitten av ögat. Håll ögat helt öppet.

”Upprepa”: problem med sondens rörelse. Försök igen.

En mätsekvens består av sex mätningar. Du kan hålla mätknappen ner ända tills alla sex mätningar har gjorts. Ett längre pipljud hörs och ringen släcks vilket betyder att mätsekvensen lyckades.

Alternativt kan du göra en mätning i taget. Tryck på mätknappen en gång. Ett enkelt pipljud hörs vilket betyder att mätningen lyckades. Upprepa mätningarna. När sex godkända mätningar har gjorts utan fel hörs ett längre pipljud och ringen släcks.

Du mäter båda ögon på samma sätt. Sensorer känner av vilket öga som mäts.  Tryck bara på mätknappen innan du börjar en ny mätsekvens på det andra ögat.

Ögondroppar

Ta dina droppar enligt läkarens ordination. Om dropptiden sammanfaller med tryckmätningstiden ska du mäta först och ta dina droppar direkt efteråt.

Om du missar att mäta ditt tryck vid den schemalagda tiden kan du alltid göra en mätning senare. Tryckmätaren registrerar datum och klockslag för varje enskild mätning så att din läkare ser när du gör dina mätningar och utvärderar därefter.

Du kan till exempel sätta larmet på din mobil för att bli påmind om när det är dags att mäta ditt ögontryck.

Om du använder applikationen Min ögonhälsa skickas notiser när det är dags att göra dina mätningar.

Fel vid mätning

Ögonsidan kunde inte uppfattas automatiskt. Tryck på mätknappen för att bekräfta felet. ”Välj öga” står på skärmen. Välj pilen på höger om mätningarna gjordes för höger öga eller vänster för vänster öga.

Tryck på on-offknappen för att bekräfta ditt svar.

Tryck på "Play" för att bekräfta felet. Skruva stöden medurs tills sonden sitter ungefär 5 mm från ögat och du endast ser en grön ljusring.

Tryck på mätknappen för att bekräfta felet. Skruva stöden moturs tills sonden sitter ungefär 5 mm från ögat och du ser endast en grön ljusring.

Tryck på mätknappen för att bekräfta felet. Håll tryckmätaren så att sonden pekar vinkelrätt mot ögats mitt. Håll ögat helt öppet.

Tryck på mätknappen för att bekräfta felet. Mät igen eller byt sond.

Tryck på mätknappen för att bekräfta felet. Byt till en ny sond.

Laddning

Tryckmätaren levereras färdigladdad. När du startar apparaten kommer batteriernas laddningsnivå att visas: 4 streck betyder fulladdad. Om endast ett streck visas är det snart dags att byta batterier. 

Uppdaterad
19 mars 2024