Gå direkt till textinnehållet

Fortsatta besöksbegränsningar på S:t Erik Ögonsjukhus

Lågdosstrålning av ögonhålan

Lågdosstrålning mot ögonhålans vävnader är en alternativ behandlingsform som kan sänka kroppens immunförsvar och på så vis minska den skadliga inflammationen i ögonhålan.

Lågdosstrålning mot ögonhålans vävnader kan ha en immunhämmand effekt, liknande den som uppnås av kortison. Effekten har dock visat sig vara mindre övertygande och behandlingen ges nästan uteslutande som ett tillägg till kortisonbehandling.

Före behandling

Behandlingen ges på en strålningsenhet på en onkologisk klinik. Varje strålbehandling är individuellt anpassad så inför strålbehandlingen gör läkaren mätningar. Med hjälp av mätningarna kan läkaren planera hur behandlingen ska gå till för att den endast ska påverka ögonmuskulaturen och fettet bakom ögat. På så vis minimeras biverkningarna.

Personer med diabetes ges inte strålbehandling, då detta kan öka risken för diabetesorsakad näthinnesjukdom.

Läs mer om strålbehandling på 1177

Efter behandlingen

I regel har patienten inga besvär efter behandlingen men får gå på regelbundna kontroller. Eftersom effekten av behandlingen ses först efter någon eller några månader är det vanligt att patienten får ta inflammationshämmande mediciner parallellt med lågdosstrålning.

Komplikationer

Med de stråldoser som idag används är det sällsynt med komplikationer. En komplikation efter en lågdosstrålningsbehandling är att grå starr kan utvecklas snabbare i det behandlade ögat.
 

Granskare Charlotta All-Eriksson, överläkare

Uppdaterad
25 juni 2019