Gå direkt till textinnehållet

Hornhinnetransplantation

En hornhinnetransplantation innebär att vi tar bort sjuk vävnad och ersätter med frisk vävnad från en annan individ. Det främsta skälet till transplantationen är dålig syn på grund av nedsatt genomskinlighet i hornhinnan. 

Hornhinnevävnaden kommer från en avliden individ. Den avlidnes samtycke att donera har inhämtats från donationsregistret eller genom närståendes tolkning.

Flera kvalitetskontroller utförs innan vävnaden kan godkännas. Den avlidne ska inte ha haft några överförbara sjukdomar och hornhinnan ska vara steriltestad och av god kvalitet. Hornhinnan förvaras i en vävnadsbank tills alla tester är klara. Efter ett par veckors lagring är kan den användas.

Till skillnad från exempelvis njur- eller levertransplantation är risken för avstötning vid hornhinnetransplantation liten, eftersom hornhinnan saknar egna kärl. Därför behöver vi i regel inte matcha givare och mottagare, och patienten behöver inte heller få starka immunhämmande mediciner. Det innebär emellertid inte att den nya hornhinnan inte kan stötas av, och ögondroppsbehandling med kortison är helt nödvändig under åtminstone ett år efter transplantationen.

Granskare Per Montan, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022