Gå direkt till textinnehållet

Pterygium

När en del av bindehinnan växer över hornhinnan kallas det pterygium. Troligen beror det på att ögat har utsatts för solljus, torr luft eller damm.

Pterygium växer över hornhinnan. Pterygiet kan vara platt eller upphöjt, blekt eller rodnat. Oftast kliar eller svider det och ibland värker det. Ibland kan det påverka synen.

Undersökning

Vid pterygium går det ofta att ställa en diagnos genom en fysisk undersökning. För att bekräfta diagnosen undersöker ögonläkaren ögat i ett så kallat spaltlampemikroskop.

Kanske behöver ögonläkaren kontrollera dina ögon med jämna mellanrum. Återkontrollen kan ibland ske hos den läkare som remitterade dig till ögonläkaren.

Behandling

Beroende på hur mycket besvär du har så finns det några olika behandlingsalternativ.

Mediciner

Om du har lindriga besvär av pterygiet så kan fuktande ögondroppar eller ögonsalva lindra irritationen. Ögondroppar och ögonsalva finns att köpa receptfritt på apoteket. Ibland kan en inflammation uppstå, då kan ögonläkaren ordinera ögondroppar eller ögonsalva som minskar inflammationen.

Operation

En operation kan bli aktuell om du har mycket besvär eller om pterygiet växer och försämrar synen. 

Under operationen tar vi bort den del av bindehinnan som ligger över hornhinnan och också en liten bit utanför hornhinnan. Efter det täcker vi den del som ligger utanför hornhinnan med frisk bindehinna.

Ungefär 95 procent av alla som opereras blir bra efter en första operation. Hos fem procent kan pterygiet växa in över hornhinnan igen. Då kan det i enstaka fall behövas en ny operation.

Granskare Branka Samolov, överläkare

Uppdaterad
15 december 2021