Gå direkt till textinnehållet

Ögonlocksinflammation

Ögonlocksinflammation, så kallad blefarit, är en ofarlig men ofta långdragen eller återkommande åkomma. Den kan ge dig rodnad, klåda, skavkänsla och tårflöde. Du kan lindra dina besvär genom att göra rent ögonlocken.

Blefarit drabbar vanligen äldre och personer med känslig och torr hud. Sjukdomen förekommer också oftare hos patienter med vissa hudsjukdomar, till exempel rosacea och atopisk dermatit.

Vid blefarit är ögonlockskanterna inflammerade vilket orsakar stora obehag. Den som är drabbad kan ibland få kroniska besvär. Synen påverkas normalt inte, men i de fall hornhinnan är påverkad kan synen bli tillfälligt påverkad.

Orsak

I ögonlockskanterna finns små körtlar som producerar fett. Fettet hjälper till att smörja ögat och ögonlocken. Vid blefarit täpps körtlarna igen och det blir en obalans i smörjningen av ögat. De tilltäppta körtlarna irriterar ögonlockskanterna och kan bli grogrund för bakterier.

Ögonlocksinflammationen beror oftast antingen på en infektion orsakad av hudbakterier eller på en benägenhet till mjälleksem. Ibland ser man blandformer av dessa båda.

Symtom

Vanliga symtom är en brännande och skavande känsla. Ögonen kan kännas torra och grusiga samtidigt som de rinner. Inte sällan är besvären återkommande och ibland långvariga. Båda ögonen är alltid påverkade i någon grad.

Ögonlockskanterna rodnar och svullnar. Det kan finnas fjällande hudavlagningar i fransranden. Ibland kan ögats bindehinna bli inflammerad, konjunktivit. Då blir även ögonvitan röd och ögat rinner mer. Någon gång kan hornhinnan påverkas, vilket ger kraftigare irritation och skav.

Undersökning

Vid kraftiga besvär kan en ögonläkare göra en ögonundersökning i ett ögonmikroskop. Ögats utseende vid blefarit är typiskt och ögonläkaren tittar framför allt på hur

  • ögat ser ut
  • ögonlockskanterna ser ut
  • körtlarna ser ut (om det finns var)
  • tårvätskan ser ut (om det finns var)
  • hur ögonfransarna växer.

Behandling

All behandling vid ögonlocksinflammation strävar efter att lindra inflammationen. Behandlingen bygger i första hand på att du gör rent ögonlocken. Om inflammationen inte blir bättre bara genom rengöring kan du behöva en medicinsk behandling.

Förebyggande behandling

Om du har en hudsjukdom bör du kontrollera och behandla den så som din läkare föreskriver.

Granskare Eva Zand, överläkare

Uppdaterad
1 mars 2022