Gå direkt till textinnehållet

Membran på gula fläcken

Membran på gula fläcken, eller makula pucker, är en ögonsjukdom som drabbar gula fläcken. Synen blir suddig eller förvrängd som en följd av att gula fläcken blivit skrynklig.

Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna omvandlar bilden till signaler som skickas till hjärnan där bilden återskapas.

Centralt på näthinnan finns gula fläcken, eller makula på latin. Det är ett två till tre millimeter stort område som är extra känsligt för synintryck och där bilden blir som skarpast. Förändringar som sker i gula fläcken kan därför bli särskilt allvarliga.

Orsak

För att synen ska fungera normalt måste näthinnan vara slät. Hos den som har membran på gula fläcken har gula fläcken blivit skrynklig. Det beror på att en tunn hinna har vuxit fram över gula fläcken. Hinnan drar ihop sig vilket gör att gula fläcken skrynklas. Varför hinnan bildas är okänt.

Symtom

De vanligaste symtomen är att synen blir suddig eller förvrängd. Raka linjer, som till exempel dörrposter eller lyktstolpar, ser krokiga ut. Ingen smärta förekommer.

Sjukdomsförloppet är mycket långsamt. Ibland drabbas båda ögonen men oftast bara det ena ögat. För många är synförsämringen lindrig.

Undersökning

För att ställa diagnosen membran på gula fläcken gör ögonläkaren en synundersökning och undersöker noggrannt ögats näthinna. 

Behandling

Hur vi behandlar ett membran på gula fläcken beror på hur påverkad synen är. Om du har fått nedsatt syn och det påverkar ditt dagliga liv kan vi operera bort den skrynkliga hinna som bildats ovanpå gula fläcken. I de fall synen påverkas måttligt behöver du ingen operation.

Granskare Aron Kristiansson, överläkare

Uppdaterad
14 januari 2022