Gå direkt till textinnehållet

Keratokonus

Keratokonus innebär att din hornhinna är oregelbundet toppig och tunn, vilket orsakar brytningsfel. En ojämn hornhinna försämrar därför din synskärpa.

Keratokonus är en konisk formförändring i hornhinnan. Hornhinnan blir oregelbundet kupigare och tunnare. Orsaken till förändringen kan vara genetisk, en allmän försämring av hornhinnan eller en effekt av en annan sjukdom. 

Keratokonus debuterar ofta i puberteten men ibland senare, ända upp till 30 års ålder. Keratokonus förekommer i båda ögonen i 90 procent av fallen, men det ena ögat kan vara mycket mer påverkat än det andra. Keratokonus utvecklas som regel långsamt upp till 35 eller 40 års ålder. Därefter är förändringar sällsynta. Utvecklingen eller förändringarna kan stanna upp i vilket stadium som helst.

Symtom

Första indikationen på keratokonus är att du ser suddigt och skuggbilder. Du får ofta diagnosen keratokonus när dessa symtom inte går att korrigera. Brytningsfelen kan ständigt förändras. Ibland sker förändringarna långsamt och ibland kan det bli kraftiga förändringar snabbt.

I enstaka fall kan du få hydrops, vilket innebär att hornhinnan svullnar, fylls med vätska. Hydrops går tillbaka inom några veckor eller månader.

Om hornhinnan är mycket toppig kan det bildas ärr på toppen. Dessa resulterar också i försämrad synskärpa.

Behandling

I ett tidigt skede kan du få glasögon för att korrigera keratokonus. Du kan behöva byta glasögonstyrka ofta, om synen förändras snabbt.

Allteftersom sjukdomen utvecklas blir det svårare att korrigera brytningsfelen med glasögon. Då får du speciellt tillpassade kontaktlinser i stället. Med kontaktlinserna får du i många fall full synskärpa igen. Du kontrollerar synen regelbundet, ungefär en till två gånger per år.

Hornhinnetransplantation

När kontaktlinser inte längre fungerar kan det bli aktuellt att göra en hornhinnetransplantation. Vid en sådan operation byter vi ut den centrala delen av hornhinnan. Transplantaten får vi från hornhinnebanker, varav en finns hos oss.

Avstötningsreaktioner är mer sällsynta än vid andra transplantationer eftersom hornhinnan saknar blodkärl. Ofta måste du korrigera synen med antingen glasögon eller kontaktlinser även efter en hornhinnetransplantation. 

Granskare Branka Samolov, överläkare

Uppdaterad
21 december 2023