Gå direkt till textinnehållet

Hål i gula fläcken

Den som drabbas av hål i gula fläcken, makulahål, får ofta en mörk fläck i synfältet, ser krokigt och får svårt att läsa. Hål i gula fläcken drabbar framför allt äldre personer.

Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som en slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna omvandlar bilden till elektriska signaler som skickas till hjärnan där bilden återskapas.

Centralt på näthinnan finns gula fläcken, makula. Det är ett två till tre millimeter stort område som är extra känsligt för synintryck. Där är bilden som skarpast. Förändringar i gula fläcken kan därför bli särskilt allvarliga.

Orsak

Ögat är fyllt med en gelé som kallas glaskropp. När du är ung är gelén fast, men när du blir äldre skrumpnar den och blir mer tunnflytande. Glaskroppen släpper då från näthinnan. Om glaskroppen sitter fast hårt i näthinnans centrala delar, i gula fläcken, kan det uppstå ett hål i näthinnan när glaskroppen börjar dra.

Symtom

Du upplever skadan i näthinnan som en mörk fläck i det centrala synfältet, krokseende och sämre synskärpa. Du kan få svårigheter att läsa och se detaljer. Bilden kan till exempel vara krokig och förvrängd, bokstäver i text kan falla bort och det kan vara svårt att känna igen ansikten.

Undersökning

Du behöver inte söka akut vård vid hål i gula fläcken, men inom en månad bör du ha blivit undersökt av en ögonläkare. Vi ställer diagnosen hål på näthinnan genom att undersöka både din synskärpa och din näthinna.

Behandling

Vi behandlar hål i gula fläcken genom att operera näthinnan. Hur bra synen blir efter operationen beror bland annat på hur länge du har haft hålet.

Granskare Aron Kristiansson, överläkare

Uppdaterad
26 november 2021