Gå direkt till textinnehållet

Ögats delar

Ögat är ett litet organ som innehåller många olika delar. Varje del har en specifik funktion för att du ska kunna se och tolka omgivningens synintryck.

En grafisk bild på ett öga i genomskärning.
Bild på ett öga i genomskärning. Illustration: Maimi Laks

Lins

Linsen är en genomskinlig kropp som sitter bakom pupill och regnbågshinna. Den bryter ljuset på väg in i ögat samt anpassar brytkraften för seende på olika avstånd.

Regnbågshinna – iris

Regnbågshinnan omger och bildar pupillen och ger ögat dess färg.

Pupill

Pupillen är öppningen i regnbågshinnan som kontrollerar ljusflödet till näthinnan. Ögats bländare.

Främre kammare

Främre kammaren är området mellan hornhinna, regnbågshinna och lins. Den innehåller kammarvatten som förser lins och hornhinna med näring.

Hornhinna – kornea

Hornhinnan är en genomskinlig hinna som sitter framför pupill och regnbågshinna. Den släpper in och bryter ljuset. Ögats fönster.

Bindehinna – konjunktiva

Bindehinnan är en slemhinna som klär insidan av ögonlocken och ögat fram till hornhinna. Den skyddar och smörjer ögat samt underlättar ögonlockens rörelser.

Glaskropp – corpus vitreum

Glaskroppen är en seg, geléliknande vätska som fyller ögat och ger stadga.

Gula fläcken – makula

Gula fläcken är en liten grop i näthinna där du ser som skarpast. Den behövs för det centrala seendet vid till exempel läsning.

Senhinna – sklera

Senhinnan är ögats yttersta vägg, ögonvitan, som ger stadga åt ögat.

Synnervshuvudet – papill

Synnervshuvudet är synnervens utgång från näthinnan. Det är en blind fläck i synfältet eftersom området saknar synceller.

Synnerv

Synnerven transporterar synintryck från näthinnan i form av nervimpulser till hjärnan.

Näthinna – retina

Näthinnan sitter längst bak i ögat på insidan av åderhinnan, mot glaskroppen. Den innehåller synceller, tappar och stavar, och omvandlar ljus till bilder – ögats film.

Åderhinna – koroidea

Åderhinnan innehåller rikligt med blodkärl som försörjer delar av näthinnan med syre och näring.

Ögonmuskel

Ögonmuskeln styr ögats rörelse.

Uppdaterad
16 maj 2022