Gå direkt till textinnehållet

Barnögon

Ögonen hos barn har speciella egenskaper som skiljer sig från ögonen hos vuxna.

Det finns sjukdomar och olika tillstånd som bara drabbar barns ögon. Med rätt behandling i rätt tid kan de åtgärdas på ett effektivt sätt.

I Sverige är vi duktiga på att undersöka ögonen hos barn tidigt. Den första undersökningen sker redan innan barnet lämnar BB för att se att allt ser normalt ut. Vi har en effektiv BVC-verksamhet genom vilken olika barnögontillstånd tidigt kan upptäckas och behandlas. Den första synkontrollen hos barn gör vi vid 4-årskontrollen och sedan följs barnets syn upp igenom skolåldern.

Synutvecklingen hos barn

Ett nyfött barn har en dålig syn som snabbt utvecklas den första tiden. Det som är avgörande för synutvecklingen är att synen stimuleras, det vill säga att barnet får använda sina ögon.

Synen hos ett barn utvecklas snabbt. Från födseln fram till omkring fyra års ålder har barnet utvecklat en synskärpa nästan som hos en vuxen. Synutvecklingen fortsätter fram till omkring tio års ålder.

Milstolpar i synutvecklingen

Här kan du se några milstolpar i normala barns synutveckling. Tiderna för de olika synbeteendena kan dock variera en del utan att något behöver vara fel. Kontakta din barnavårdscentral om du misstänker att ditt barns syn inte är normal.

Nyfödd. Kan vanligen fixera en ljuskälla, lampa eller liknande, men blicken är ganska instabil.

4 veckor. Kan med blicken följa ett rörligt föremål (lampa) på nära håll.

4–7 veckor. Ger ögonkontakt och svarsleende.

2–3 månader. Kan följa ett rörligt föremål på avstånd, två till tre meter, med blicken. Tycker att det är roligt med mobiler och liknande.

2–3 månader. Leker med de egna fingrarna framför ögonen.

3–4 månader. Synen kan styra handen mot ett föremål som barnet vill ta tag i.

6–10 månader. Ser uppmärksamt och undersöker föremål på nära håll.

4 år. Vid fyraårskontrollern brukar barnet ha synskärpa nästan som en vuxen. Med siffervärden brukar vi säga att de flesta barn ser 0.8 eller bättre i denna ålder.

Brytningsfel hos barn

Ibland kan ett brytningsfel påverka synens utveckling så mycket att barnet kan behöva glasögon.

Ett barn som föds är vanligtvis översynt, det kallas också att barnet är hyperopt eller långsynt. Denna översynthet kan öka något de första åren.

De flesta barn har en medfödd förmåga att ställa in skärpan, ackommodera, så att översynheten inte ger några besvär. Ibland kan dock barnet börja skela på grund av hyperopin.

När barn når skolåldern och börjar läsa brukar översyntheten minska. I de tidiga tonåren har de flesta barn inget brytningsfel. Hos en del barn fortsätter brytningsfelet att ändras och de kan bli närsynta, myopa. Denna utveckling kan fortsätta upp i 20-årsåldern.

Brytningsfel är ofta ärftligt, men kan ibland ha andra orsaker. Viss forskning visar att mycket arbete på nära håll från ögonen troligen kan påverka utvecklingen av närsynthet.

Uppdaterad
14 januari 2022