Gå direkt till textinnehållet

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra vården. Det kan gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården.

Informationstext om att lämna synpunkter via 1177.se
Du kan logga in på 1177.se och lämna dina synpunktar. Illustration: Region Stockholm
Har du frågor, synpunkter på bemötande, vård och behandling ska du i första hand kontakta den mottagning som tagit hand om dig. Om du inte vill eller kan tala med vårdpersonalen kan du be att få tala med verksamhetschefen.

Lämna synpunkter för en närstående

Du kan lämna klagomål och synpunkter för en närstående, om personen inte kan göra det själv. För att till exempel kunna ta del av handlingar eller föra din närståendes talan behöver du en fullmakt. 

Synpunkter och klagomål via 1177.se

Du kan också på ett enkelt sätt lämna dina synpunkter och klagomål till oss via e-tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Du får svar direkt till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor. 

Logga in på 1177.se och hitta din mottagning. Där finns en länk till e-tjänsten.

Du kan även lämna din anmälan anonymt, men då kommer du inte att få ett svar.

Vår patientvägledare

Patientvägledaren är opartisk och fungerar som en länk mellan dig och sjukhusets olika verksamheter. Du kan kontakta patientvägledaren när du är i behov av råd och stöd under eller efter ditt besök hos oss. Vid medicinska frågor ska du kontakta din mottagning eller 1177.

Du når i första hand vår patientvägledare via 1177:s e-tjänst Synpunkter och klagomål. 

Du kan även lämna ett meddelande på vår telefonsvarare.

Telefon: 08-123 230 72

Du kan också skriva ett fysiskt brev till patientvägledaren. 

Postadress:
Patientvägledaren
S:t Eriks Ögonsjukhus
Box 4078
171 04 Solna

Gäller dina synpunkter vård som du har fått hos en annan vårdgivare är det istället dit du ska höra av dig.

Opartiska instanser fristående från sjukvården

Patientnämnden

Du kan vända dig till patientnämnden med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Patientnämnden kan också ge svar på frågor om dina rättigheter och ge råd om vilka andra myndigheter du kan vända dig till.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utreder anmälningar om allvarliga händelser inom vården. Det kan vara händelser som har gjort att du fått en bestående vårdskada eller händelser där en patient har avlidit.

Vårdpersonalen ska göra en så kallad lex Maria-anmälan till IVO vid en allvarlig vårdskada eller händelse där det finns risk för en allvarlig vårdskada.

Ersättning vid vårdskada

Om du drabbats av en vårdskada kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning. Skadan ska anmälas till Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) och gäller för skador inom offentligfinansierad vård.

Dina rättigheter som patient

Som patient har du inflytande över den vård och behandling du tar emot.

Uppdaterad
10 oktober 2023