Gå direkt till textinnehållet

Kom inte till S:t Eriks Ögonsjukhus om du har förkylningssymtom - ring oss först!

Frågor och svar om hur S:t Erik hanterar coronaviruset

Emma Nivenius, biträdande chefläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus, ger svar på frågor kring S:t Eriks omställning av arbetet på grund av coronaviruset, som medför bland annat uppskjutna patientbesök.

Sedan i början av mars 2020 då coronaviruset, covid-19, började spridas i samhället har S:t Eriks Ögonsjukhus lagt om arbetet på sjukhuset. En del planerad vård skjuts upp.

Vårt arbete är nu inriktat på att säkerställa att den som besöker sjukhuset fortsatt ska få en säker vård, trots de risker som finns för smittspridning. Patienter informeras om detta genom bland annat påminnelse-sms, via telefonrådgivning, skyltar vid alla entréer och sankerik.se.

Vi har även en muntlig avstämning med alla patienter som kommer till sjukhuset för att så långt det går fånga upp dem som kan ha en misstänkt infektion. Vid tecken på infektion uppmanas patienten att boka en ny tid två dagar efter att alla sjukdomssymtom är borta.

I de fall ögonundersökning och behandling krävs trots misstanke om eller påvisad covid-19-infektion så har vi en tydlig handlingsplan.

Samtlig personal har mycket strikta instruktioner om att stanna hemma vid sjukdom. 

I nuläget är vi ålagda av Region Stockholm att omprioritera våra patienter och att skjuta fram besök som kan vänta. Sjukhuset är fortsatt öppet och vi har en stor mängd vård som inte kan vänta och håller också öppet för akuta besök precis som vanligt.
Om ett besök ligger nära i tiden så blir patienten uppringd annars skickas information med brev. I nuläget kan vi tyvärr inte erbjuda en ny tid eller med säkerhet säga när en ny kallelse kommer, men patienterna sätts på väntelista efter prioriteringsgrad. En del kallas förhoppningsvis senare i vår medan en del kanske behöver vänta längre än så. 
Om ett besök blir uppskjutet kan patienterna vara trygga med att varje läkare, ortoptist eller optiker gör en individuell bedömning av varje patient. En hel del patienter måste komma för behandling eller kontroll medan det vid många andra tillstånd går bra att vänta. Upplever en patient försämring under väntetiden ska hen självklart höra av sig till oss.
Verksamheten fortgår med besök, operationer och behandlingar som inte kan skjutas upp. Vi fortsätter även med en del icke akut vård i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att på bästa sätt utnyttja våra resurser och så långt det går skapa möjlighet att längre fram snabbt kunna ta hand om dem som väntar på tid.
Många patienter är oroliga för smittspridning och avbokar själva sina besök. De patienter som fortsatt kommer har uttryckt uppskattning för den noggrannhet och information som finns runt smittspridning. De vars besök skjuts fram har i de allra flesta fall varit mycket förstående.

S:t Erik har ögonsjukvård och därigenom en annan situation jämfört med akutsjukhusen. Vi har däremot ett ansvar gentemot regionen att bidra med personal till vård där det behövs mest. 

Just nu arbetar vi intensivt med att göra medicinskt korrekta prioriteringar och att bemöta alla frågor och avbokningar. En inventering av utrustning och kompetens pågår också.

När smittoläget stabiliserats och vi kan återgå till att utföra mer planerad vård, hör vi av oss till alla patienter som placerats på väntelista. Det kommer sannolikt att ta tid att ta hand om alla patienter som fått vänta, men det är alltid en medicinsk bedömning som avgör hur prioriteringarna ser ut.

För att öka vår tillgänglighet utökar vi våra telefontider och undersöker möjligheten att genomföra videomöten.

Uppdaterad
30 mars 2020