Gå direkt till textinnehållet

Ta del av allmänna handlingar

S:t Eriks Ögonsjukhus är en myndighet. Var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Vill du ta del av en allmän handling som finns hos sjukhuset är du välkommen att kontakta registratorsfunktionen. Patientjournalen är inte en allmän handling.

En allmän handling

En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och arbetsmaterial.

Patientjournalen räknas inte som en allmän handling.

Handlingar som räknas som allmänna registreras (diarieförs) av sjukhusets registratorsfunktion.

En handling behöver inte vara i pappersform, den kan även vara ett e-postmeddelande, en ljudupptagning, material på CD-skiva eller liknande.

Tillgång till allmän handling

Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller oavsett om du är svensk eller utländsk medborgare. Du kan vara anonym och du behöver inte tala om vad du ska använda handlingarna till.

Sekretess

I vissa fall kan handlingar vara belagda med sekretess. Det innebär att du inte har rätt att ta del av dem. Det kan till exempel vara sådana handlingar som innehåller känsliga personuppgifter eller rör säkerhetsfrågor. Blir du nekad en sådan handling kan du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut som du kan överklaga.

Så tar du del av allmänna handlingar

Registrator ansvarar för att ta emot och registrera handlingar. Kontakta registrator för att begära ut allmänna handlingar.

Patientjournalen räknas inte som en allmän handling.

Kostnad för kopior

Avgifter för kopia på papper 

Gäller även utskrifter av digitala handlingar och mikrofilmade handlingar samt kopior som översänds via fax. Man kan inte slippa betala avgift genom att dela upp sin beställning på två eller flera tillfällen. Dubbelsidig kopiering räknas som två sidor.  

  • Sida 1-9, kostnadsfritt
  • Sida 10 kostar 50 kronor
  • För varje sida från den 11:e kopian, 2 kronor per sida

Avgifter för digital kopia 

Myndigheten kan välja om kopian ska lämnas ut på papper eller digitalt. En digital handling behöver inte lämnas ut i annan form än utskrift. När det är lämpligt och praktiskt ska myndigheten lämna ut digitala handlingar i digital form.

  • Digitalisering av papperskopia. Samma avgift som kopia på papper.
  • Digital kopia via e-post, kostar 0 kronor. 
  • Digital kopia på databärare (till exempel USB), avgift motsvarande myndighetens kostnad för databärare.

Avgifter för rekommenderad post och postförskott

Kopior av allmänna handlingar som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderad post. I dessa fall tas en avgift för rekommenderad post ut. Om man vill slippa rekommendationsavgiften går det bra att hämta handlingarna på plats mot uppvisande av legitimation.     

Kontakta registrator

Du ska inte kontakta registrator för att ta del av din patientjournal, den räknas inte som en allmän handling.

E-post: registrator.sankterik@regionstockholm.se 

Postadress:
Registrator
S:t Eriks Ögonsjukhus
Box 4078
171 04 Solna

Uppdaterad
26 april 2022