Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Start för stor klinisk prövning av melatonin mot uvealt melanom

Start för stor klinisk prövning av melatonin mot uvealt melanom

4 oktober 2022

I en klinisk prövning med ett hundratal patienter med uvealt melanom kommer forskare vid S:t Eriks Ögonsjukhus att pröva om en tilläggsbehandling med melatonin kan förebygga utvecklingen av metastaser. Prövningen planeras pågå i upp till tio år.

Specialistläkare och docent Gustav Stålhammar leder studien som prövar melatonin som tilläggsbehandling vid uvealt melanom.

Malignt melanom i ögats druvhinna – uvea – är den vanligaste typen av tumör som utvecklas inuti ögat. Varje år diagnosticeras 60 till 100 svenskar med sjukdomen. Upp till hälften av alla patienter utvecklar över tid metastaser även om ögat har opererats bort i ett tidigt skede.

– Därefter är prognosen dålig och medianpatienten överlever i ungefär ett år. Vår studie syftar till att undersöka om melatonin kan förebygga utvecklingen av metastaser, säger specialistläkare och docent Gustav Stålhammar som leder studien.

Melatonin är ett kroppseget hormon som tillverkas i epifysen (tallkottkörteln) i hjärnan, och har en rad funktioner, inte minst i kroppens så kallade cirkadianska rytm som styr förhållandet mellan sömn och vakenhet.

– Det här blir en av de största randomiserade prövningar som någonsin gjorts med en tilläggsbehandling för sjukdomen. Och det är alla gånger den längsta. De patienter som lottas till att få melatonin kommer att ta läkemedlet varje kväll i fem års tid. Därefter utvärderar vi resultaten.

Melatonin har tidigare prövats för bland annat hudmelanom, njurcancer och lungcancer. I vissa fall har effekten varit påtaglig, medan andra studier visat svagare resultat. I båda fall är biverkningarna milda.

– Efter flera års planering och ett omfattande förberedelsearbete är jag glad att vi äntligen är igång med att rekrytera patienter, säger Gustav Stålhammar. Att prognosen för drabbade av uvealt melanom fortfarande är så dålig måste vi råda bot på.

Uppdaterad
4 oktober 2022