Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Ögonläkaren David Epstein utnämnd till docent

Ögonläkaren David Epstein utnämnd till docent

10 januari 2022

Den 14 december utnämndes överläkaren och forskaren David Epstein på S:t Eriks Ögonsjukhus till docent i oftalmologi vid Karolinska Institutet. Han forskar om näthinnans sjukdomar och undervisar läkarstudenter och blivande ögonspecialister.

Ögonläkare i sjukhuskläder

David Epstein.

David Epstein känner sig hedrad över utnämningen. 

– Utnämningen är ett erkännande av den omfattande forskningen jag gjort de senaste åren och en uppmuntran för all tid som har lagts ned på att färdigställa de olika studierna, säger han.

David Epstein undervisar läkarstudenter i ögonkursen och föreläser även för ST-läkare om näthinnans sjukdomar under deras utbildning. En viktig del av docenturen är att man ska ha visat ha en god pedagogisk skicklighet i att kunna handleda och undervisa. 

– Detta är extra roligt då undervisning är det jag uppskattar mest. Utnämningen kommer att ge mig ökad kraft att forska, undervisa och handleda doktorander i nya spännande projekt, säger han.

Forskar om sjukdomar i ögats näthinna

David Epstein forskar om sjukdomar i ögats näthinna och undersöker tillsammans med sina kollegor på sektionen för medicinsk retina vilken typ av injektion som är effektivast när man fått en venocklusion, en förträngning i näthinnans blodkärl. Resultatet av denna forskning kommer att förbättra möjligheten att ge patienterna den bästa behandlingen och minska antalet besök och injektioner. 

I en nyligen publicerad studie på patienter med våt åldersförändring i gula fläcken har David Epstein med flera forskare undersökt vad som händer med patienter som inte har haft tecken på svullnad i gula fläcken tre månader efter den senaste injektionen. 

– Vi fann att mer än hälften av patienterna visade tecken på återkommande svullnad i gula fläcken inom ett år. Många av dessa patienter hade inga symptom vilket understryker vikten av att följa dessa patienter regelbundet under resten av livet.

David Epstein betonar att forskning är ett lagarbete.

– Det är viktigt att ha ett bra team för att driva arbetet på ett effektivt sätt. Jag vill passa på att tacka mina läkarkollegor på medicinsk retina samt våra forskningssköterskor Amelie och Sofie för deras suveräna och noggranna arbete under min forskningsresa.

Fakta docent

  • För att utnämnas till docent ska man ha publicerat 15 till 20 expertgranskade vetenskapliga artiklar i internationellt erkända tidskrifter, flertalet ska vara genomförda utan hjälp från tidigare forskarhandledare. Det ställs även krav på en genomgången lärarutbildning på högskolenivå samt klinisk undervisning.

Uppdaterad
2 februari 2022