Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Hallå där, Laurence Quérat, som disputerar den 7 oktober

Hallå där, Laurence Quérat, som disputerar den 7 oktober

5 oktober 2022

Den 7 oktober försvarar optiker Laurence Quérat på S:t Eriks Ögonsjukhus sin avhandling "Self-tonometry of the intraocular pressure and its clinical application".

Optiker Laurence Quérat försvarar sin avhandling "Self-tonometry of the intraocular pressure and its clinical application" den 7 oktober

Vad handlar din avhandling om?

Mitt forskningsprojekt handlar om att validera en metod för att låta patienten mäta trycket själv hemma med en tryckmätare.

Varför valde du just det här ämnet?

Jag har varit med ända från det att vi startade testerna med självmätning för några år sedan. När apparaten för självmätning utvecklades fanns det ingen forskning om den nya metoden. Det har varit angeläget att vetenskapligt utvärdera om metoden är tillförlitlig.

Vilket är det viktigaste resultatet från avhandlingen?

Vi har kunnat visa att tryckmönstret för patienter varierar från dag till dag och att det inte alls är säkert att de har sitt högsta tryck under tider det är möjligt att få trycket mätt på en ögonmottagning. Detta är förstås utomordentligt viktig information för att ögonläkaren ska kunna besluta vilken typ av behandling patienten ska få.

Vi har också visat att glaukompatienterna faktiskt kan använda apparaten på ett korrekt sätt och att de genom att göra det blir mer delaktiga i sin vård när de samlar och rapporterar viktig information om sitt ögontryck.

Vad hoppas du att den nya kunskapen ska leda till?

Patienterna som remitteras till S:t Erik är ofta komplicerade fall och ögonläkaren behöver ofta få mer kunskap om deras ögon och ögontryck. Med hjälp av självmätning av ögontrycket kan vi optimera behandlingen och vår förhoppning är att de på så sätt kan behålla en god synkvalitet under många år.

Vad ska du göra när du är klar?

Det finns fortfarande mycket vi kan göra med självmätning av ögontrycket. Till exempel utvärdera effekten av trycksänkande åtgärder utan att patienter behöver besöka sjukhuset bara för att mäta trycket. Vi skulle kunna följa upp patienter även när omständigheterna inte tillåter sjukhusbesök, som till exempel vid covid-restriktioner eller om man bor långt ifrån en ögonmottagning.

Varför är det viktigt att forska?

Det är viktigt att vi förstår hur och varför vissa sjukdomar uppkommer för att kunna hitta behandlingsmetoder och utveckla nya läkemedel. Forskningen är nyckeln till att ta fram ny kunskap.

Uppdaterad
6 oktober 2022