Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Anders Kvanta utsedd till professor i oftalmologi

Anders Kvanta utsedd till professor i oftalmologi

6 april 2022

Överläkaren och forskaren Anders Kvanta vid S:t Eriks Ögonsjukhus har utsetts till professor i oftalmologi vid Karolinska Institutet. Han forskar om sjukdomar i ögats näthinna.

Anders Kvanta har utsetts till professor i oftalmologi med inriktning mot retinala sjukdomar vid Karolinska Institutet.

För en professur krävs en hög grad av forskningsskicklighet, både vetenskapligt och pedagogiskt. Anders Kvanta har bland annat lett en egen forskargrupp på hög internationell nivå, publicerat över 70 vetenskapliga artiklar i välrenommerade tidskrifter och handlett sex doktorander till disputation. Han har dessutom dokumenterad klinisk kompetens som näthinnekirurg.

– Det är en ära att få inneha en professur vid KI, ett av världens främsta medicinska universitet. Det är också ett erkännande för det arbete jag gjort med forskning inom ögonområdet tillsammans med mina duktiga kollegor och ett kvitto på att det arbete vi gör ligger i den absoluta framkanten internationellt sett, säger han.

Forskar om näthinnesjukdomar

Anders Kvanta forskar om sjukdomar i ögats näthinna med syfte att utveckla nya och förbättrade behandlingar för våra vanligaste näthinnesjukdomar. Bland annat forskar han om åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration), som är den vanligaste orsaken till blindhet hos äldre. Sjukdomen har två former, en våt och en torr. Hans forskning har bidragit till den behandling som bromsar den våta formen av makuladegeneration med läkemedel. 

Den torra formen av sjukdomen är ännu obotlig; cellerna i näthinnans gula fläck slutar att fungera normalt eller dör och den drabbade förlorar successivt synen i det centrala synfältet. Stamcellsforskningen som Anders Kvanta tillsammans med sin forskargrupp bedriver för att behandla den torra formen ger nytt hopp och har hittills varit framgångsrik och snart inleds en klinisk studie, där näthinneceller framställda från embryonala stamceller ska transplanteras till patienter med åldersförändringar i gula fläcken. Målsättningen är att utveckla en behandlingsform mot den torra formen av sjukdomen. 

Sedan fem år tillbaka bedriver Anders Kvanta och hans forskargrupp även forskning inom området genterapi på patienter med en form av ärftlig näthinnedegeneration, retinitis pigmentosa. En sjukdom som leder till att syncellerna i ögat förstörs. Orsaken är att det saknas ett visst protein i ögat och idag saknas effektiv behandling. Det är den första studien i världen där genterapiläkemedlet CPK850 testas på patienter med den ärftliga sjukdomen.

– Jag hoppas att den här professuren kan bidra till att ge vår forskning mer resurser och att forskningsområdena inom genterapi och regenerativ medicin, inkluderande embryonala stamceller får större publicitet, två spännande områden som kan ge oss en helt ny generation behandlingar vid synhotade sjukdomar som idag saknar behandling, säger Anders Kvanta.

Mer om Anders Kvantas forskning

Uppdaterad
11 april 2022