Gå direkt till textinnehållet

Besöksförbud råder för att minska smittspridning

Start > Nyheter > Hallå där Maria Fili, som lagt fram sin avhandling om lokal strålbehandling av malignt melanom i öga

Hallå där Maria Fili, som lagt fram sin avhandling om lokal strålbehandling av malignt melanom i ögat

18 januari 2021

Ögonspecialisten Maria Fili disputerade den 15 januari 2021 med sin avhandling "Aspects of dose, dose rate and radioisotopes in brachytherapy of Uveal Melanoma". Hon skrev sin avhandling vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus.

Maria-Fili-Foto-Daniel-Fili_nyhet-750x500

Maria Fili vid disputationen.

Vad handlar din avhandling om?

– Den handlar om om lokal strålbehandling av malignt melanom i ögat, säger Maria Fili.

Varför valde du just detta ämne?

– Redan från början i min ögonspecialist-utbildning har jag känt ett extra engagemang för de här patienterna. Det är en ovanlig tumör och den har tyvärr fortfarande en relativt dyster prognos som inte har förbättrats de senaste decennierna. Vi har på S:t Eriks Ögonsjukhus ett unikt stort patientmaterial att göra analyser på, eftersom vi har registrerat alla patienter sedan vi startade med lokal strålbehandling år 1979.

Vilket är det viktigaste resultatet från din avhandling?

– Att de doser och doser per tidsenhet som vi använder oss av idag är säkert och effektivt, att de strålkällor vi använder oss av är optimala för vilken tumörstorlek vi ska behandla, samt att kvinnor och män har samma effekt av behandlingen.

Vad hoppas du din avhandling kommer att leda till?

– Att det kommer patienterna till gagn. Vi kan nu ge mer och bättre information om säkerheten i lokal strålbehandling till patienterna. Vi kommer också fortsätta använda vårt register för fler studier.

Vad ska du göra nu när du är klar med avhandlingen?

– Närmsta halvåret ska jag vara föräldraledig och ta en liten paus. Sen ska jag och min handledare Gustav Stålhammar fortsätta forska tillsammans utöver mitt arbete som ögonspecialist på barn- och skelningskliniken på S:t Erik.

Varför är det viktigt att forska?

– För att inte patienter ska bli sjuka och i värsta fall dö förgäves. Det är vår skyldighet att sammanställa den information vi får från dem, i jakt på framtida behandlingar och bot. Och som en bonus är det också väldigt roligt.

Uppdaterad
18 januari 2021