Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Vitamin B₃ kan förbättra synen hos glaukompatienter visar världens första kliniska studie

Vitamin B₃ kan förbättra synen hos glaukompatienter visar världens första kliniska studie

29 juli 2020

Vitamin B3 (nikotinamid) kan förhindra nervcellskador som leder till blindhet vid glaukom. Det visar världens första kliniska studie på området publicerad i Clinical and Experimental Ophthalmology. Studien leddes av forskare vid Centre for Eye Research Australia i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus med flera.

En blond man med skägg och rosa skjorta som ler.

Pete Williams, en av forskarna bakom glaukomstudien.

Glaukom är den främsta orsaken till obotlig blindhet och drabbar nästan 80 miljoner människor i världen. Sjukdomen innebär att celler i synnerven och näthinnan förstörs, vilket leder till synförlust. 

Vanligtvis behandlas glaukom med ögondroppar eller kirurgi för att minska ögontrycket. Men idag finns inga behandlingar för att skydda cellerna från ytterligare skador eller för att förbättra cellfunktionen.

Tidigare preklinisk forskning på djurmodeller har visat att en form av vitamin B3 kallad nikotinamid kan förhindra degeneration av nervceller i näthinnan vid glaukom. Nu har för första gången liknande resultat visats i en studie på patienter.

Vitamin B3 kan skydda nervcellerna även hos patienter

Den aktuella studien visade en signifikant synförbättring hos glaukompatienter som fick en daglig hög dos på 3 gram nikotinamid i tolv veckor, utöver den regelbundna traditionella behandlingen med ögondroppar.

– Resultatet visar tydligt att skyddseffekten av nikotinamid är robust och förhindrar nervcellsskador hos befintliga glaukompatienter. Detta är mycket spännande och ger incitament till att genomföra längre kliniska prövningar, säger forskarassistent Pete Williams vid Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus, en av forskarna bakom studien.

I studien deltog 57 glaukompatienter från Melbourne, Australien, som fick både placebo och nikotinamid växelvis under studiens gång. Med hjälp av elektroretinografi, som mäter elektrisk aktivitet i näthinnans celler, och ett synfältstest mättes eventuella förändringar.

– Resultatet visar också att synfältstest kan användas i framtida kliniska studier som ett diagnostiskt verktyg för att följa utvecklingen av glaukom. Det kan avsevärt förkorta prövningstiden, vilket gör att nya behandlingar snabbare kan bli tillgängliga för patienterna. Längre studier behöver göras för att se om förändringar i synfunktionen korrelerar med strukturella förändringar i glaukompatientens näthinna och synnerv, säger Pete Williams.

Kan bli komplement till traditionell behandling

Nikotinamid tolereras väl av patienter och forskarna drar därför slutsatsen att vitaminet har potential att bli ett billigt och lättillgängligt kliniskt komplement till traditionell glaukombehandling.

Även om resultatet är lovande planerar forskarna nu inför en större internationell multicenterstudie under längre tid för att undersöka om vitamin B3 kan förhindra glaukom på lång sikt.

Den aktuella studien leddes av forskare vid Centre for Eye Research Australia, som också inkluderade forskare från University of Melbourne, Duke NUS-Medical School, Singapore Eye Research Institute, Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus, University of Adelaide och Cambridge University.

Forskningen finansierades med stöd av Ophthalmic Research Institute of Australia, Victorian Government’s Operational Infrastructure Program, Jack Brockhoff Foundation, Marian and EH Flack Trust, Jean Miller Foundation, Connie and Craig Kimberley Fund, Vetenskapsrådet och styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet. 

Publikation

Improvement in Inner Retinal Function in Glaucoma with Nicotinamide (Vitamin B3) Supplementation: A Crossover Randomised Clinical Trial, Hui F, Tang J, Williams PA, McGuinness MB, Hadoux X, Casson RJ, Coote M, Trounce IA, Martin KR, van Wijngaarden P, Crowston JG, Clinical and Experimental Ophthalmology, online 29 juli 2020, doi: 10.1111/ceo.13818

Uppdaterad
4 februari 2021