Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Utbildningsmottagning ger snabbare hjälp till ej akuta patienter

Utbildningsmottagning ger snabbare hjälp till ej akuta patienter

9 oktober 2020

Ögonakuten på S:t Eriks Ögonsjukhus möter många patienter med besvär som inte kräver akut ögonsjukvård. Nu nystartar Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus en klinisk utbildningsmottagning som inom några dagar kan ta emot vissa av de här patienterna. 

En ung kvinna i vita kläder som får sin syn undersökt i en maskin.

På den kliniska utbildningsmottagningen kan vissa patienter som inte har akuta besvär få hjälp inom några dagar.

Den kliniska utbildningsmottagningen vänder sig till vuxna patienter som söker vård på ögonakuten för tillstånd som inte bedöms vara akuta, men som behöver undersökas inom den närmaste veckan. Det kan handla om misstänkt glaskroppsavlossning, blefarit, konjunktivit eller dimsyn (ej plötslig). Utbildningsmottagningen är en gemensam satsning av S.t Eriks Ögonsjukhus och optikerutbildningen vid Karolinska Institutet. Linda Kwenga Koppari, biträdande chefsoptiker på ögonakuten, ser många vinster för både patienter och studenter:

–  Patienterna kan känna sig trygga av att få en bokad tid på S:t Erik, samtidigt som sjukhuset kan erbjuda ett varierat patientunderlag för optikerstudenterna. Vi hoppas också att detta kan attrahera fler optiker med magisterexamen till S:t Eriks Ögonsjukhus. Här får de en unik möjlighet att arbeta som kliniska handledare för studenter, berättar Linda Kwenga Koppari.

Linda Kwenga Koppari är biträdande chefsoptiker på S:t Eriks Ögonsjukhus. Foto: Jens Sølvberg

Utbildningsmottagningen bemannas av ST-läkare, ögonspecialistläkare och optiker med magisterexamen från S:t Erik. Karolinska Institutet bidrar med optikerstudenter, studenter på magisterprogrammet, kandidater från läkarprogrammet, studenter på ögonsjuksköterskeutbildning, samt kliniska handledare. Var och en tillför viktig kompetens till det dagliga arbetet på mottagningen, samtidigt som patientfallen ger studenterna värdefull kunskap.

Marika Wahlberg Ramsay som är programdirektor för optikerutbildningen vid Karolinska Institutet, ser stora fördelar med den nya mottagningen:

–  Vi har sedan länge ett väl upparbetat samarbete mellan KI och S.t Erik, men när vi nu tar steget vidare kan våra studerande både bredda och fördjupa sina kunskaper i en interprofessionell lärandemiljö, säger hon.

Marika Wahlberg Ramsay, programdirektor vid optikerutbildningen på Karolinska Institutet. Foto: Eva Tov

Den kliniska utbildningsmottagningen smygstartade i mindre skala under våren, men från oktober månad kommer mottagningen vara öppen på tisdagar och torsdagar, med arton bokade patientbesök per tillfälle. Numera ligger den i S:t Eriks Ögonsjukhus nybyggda lokaler på Eugeniavägen i Solna, vägg i vägg med ögonakuten. 

–  Det ska bli jättespännande att se hur det kommer att fungera nu när vi har flyttat in i våra nya lokaler, avslutar Linda Kwenga Koppari. 

Uppdaterad
4 februari 2021