Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Ögonläkaren Gustav Stålhammar ny docent vid KI

Ögonläkaren Gustav Stålhammar ny docent vid KI

18 juni 2020

Den 4 juni utnämndes ögonläkaren och forskaren Gustav Stålhammar på S:t Eriks Ögonsjukhus till docent vid Karolinska Institutet. Han forskar om ögontumörer och undervisar i ögats anatomi och sjukdomar.

En blond man med skägg och kostym i en skog.

Gustav Stålhammar.

Gustav Stålhammar känner sig hedrad över utnämningen. 

– Jag tycker att titeln även förpliktigar. Den uppmuntrar mig att fortsätta forska och ta ansvar för både min och mina doktoranders utveckling, säger han.

För att bli antagen som docent ska man avsevärt ha breddat och fördjupat sin forskning i jämförelse med doktorsavhandlingen och ha en god pedagogisk skicklighet i att kunna handleda och undervisa.

Tidigare har Gustav Stålhammar undervisat inom anatomi och ögonsjukdomar för läkarstudenter. Numera håller han tillsammans med kollegor regelbundet kurser i ögonsjukdomar för allmänläkare och framöver även för ST-läkare och optiker.

Forskar om tumörer i ögat

Gustav Stålhammar forskar för att bättre kunna förutse vilka tumörer som är aggressiva och för att kunna förebygga att patienter dör av dem.

Malignt melanom som växer i ögats åderhinna – uvea – är den vanligaste typen av tumör inuti ögat hos vuxna. Över tid utvecklar nästan hälften av patienterna metastaser, även om ögat opererats bort.

När detta sker är prognosen mycket dyster och till skillnad från de flesta andra cancersjukdomar har överlevnaden heller inte förbättrats på flera decennier.

– Mer forskning på området behövs och genom mitt och mina kollegors arbete söker vi etablera nya och träffsäkra metoder för att kunna förutsäga vilka patienter som riskerar drabbas av metastaser, säger Gustav Stålhammar.

Använder digital bildanalys 

På samma sätt vill forskarna identifiera högriskgrupper vid retinoblastom, som är den vanligaste ögontumören hos barn. Genom ett internationellt samarbete används digital bildanalys för att kunna visa vilka förändringar i gener och kromosomer som ökar risken för ett allvarligt förlopp.

– Kunskaperna om vilka patienter som har en aggressiv sjukdom hoppas vi slutligen kunna använda för att utveckla effektiva behandlingsstrategier, säger Gustav Stålhammar.

Samma dag som beskedet om docenturen kom blev han pappa för andra gången.

– En liten gullig pojke som gör oss så stolta och lyckliga, så nu blir det en lång och härlig sommar med familjen! I höst ser jag fram emot att återvända på heltid till S:t Eriks Ögonsjukhus för klinisk tjänstgöring och forskning i nya fina lokaler, som dubbelspecialist i både ögonsjukdomar och klinisk patologi.

Text: Helena Mayer

Fakta docent

  • Docent är en akademisk titel som markerar en högre vetenskaplig kompetens än enbart doktorsexamen. Namnet kommer från latinets ”docere” och innebär att man har rätt att undervisa.
  • En docent måste ha publicerat 15 till 20 expertgranskade vetenskapliga artiklar i internationellt erkända tidsskrifter för att bli godkänd och flertalet ska vara genomförda utan hjälp från tidigare forskarhandledare. För att bli docent ska man ha visat sig vara en självständig forskare. 
  • En disputerad forskare ansöker själv om en docentur som är en oavlönad befattning. Karolinska Institutet och många andra universitet har en docenturnämnd, som prövar ansökan efter att två sakkunniga experter tillstyrkt.

Uppdaterad
1 december 2020