Gå direkt till textinnehållet

Kom inte till S:t Eriks Ögonsjukhus om du har förkylningssymtom - ring oss först!

Får gråstarrspatienter att se klart

Gråstarrskirurgi är en av de vanligaste operationerna i Sverige. Varje år opereras cirka 120 000 patienter i landet. Maria Kugelberg är kirurgen som forskar för att göra patienterna nöjdare med bättre metoder och linser.

Maria-Kugelberg_forskning
Maria Kugelberg. Foto: Johanna Hanno

– Jag har världens roligaste jobb och det bästa är att jag kan dra nytta av forskningsresultaten i mitt praktiska arbete med patienterna, säger Maria Kugelberg.

För bara fyrtio år sedan var operationsmetoderna av gråstarr primitiva. Den drabbade fick glasögon tjocka som flaskbottnar. Så är det fortfarande i vissa fattigare länder.

Maria Kugelberg har arbetat ett par gånger i Biharprovinsen i Indien. Sedan några år tillbaka får patienterna där också inopererade linser så att de slipper de tjocka glasögonen.

– Senast var vi 20 kirurger som tillsammans opererade 1 000 patienter om dagen. Arbetet i Bihar är intensivt men en stor upplevelse och enormt givande. Jag hoppas kunna resa dit snart igen.

Maria har också varit ett par gånger i Nkongsamba i Kamerun och utbildat kirurger från S:t Eriks Ögonsjukhus i en operationsteknik som inte kräver dyra apparater.

På S:t Eriks Ögonsjukhus opereras varje år 4 500 patienter. Främst är det äldre patienter men även barn opereras. Ögats grumliga lins ersätts då med en plastlins och redan dagen efter ser patienten bättre.

Efterstarr största utmaningen

En av de största utmaningarna är den efterstarr som drabbar mellan 10 och 50 procent av patienterna, ofta flera år efter operationen. Orsaken är att små celler blir kvar i linskapseln efter operationen. Dessa delar sig, breder ut sig och stör ljusstrålarnas väg in i ögat. När väl efterstarr är identifierat hos en patient är behandlingen relativt enkel. Man använder laser för att skjuta hål på den bakre delen av linsens kapsel.

Maria Kugelberg är senior forskare med huvud- eller delansvar för ett tiotal doktorander. En stor del av forskningen handlar om operationsmetoder och gråstarrsoperationer hos barn.

Hon är också utbildad gråstarrskirurg och subspecialiserad inom gråstarrskirurgi hos små barn.

– Att se patienternas glädje efter operationen är helt fantastiskt. De kan plötsligt se löven på träden men också att det är dammigt hemma och hur många rynkor de kanske har fått! Att operera barnen är extra roligt eftersom de har hela livet framför sig och resultatet av operationen därför kommer dem till nytta väldigt många år.

Män mer nöjda

Med hjälp av ett unikt svenskt register för patienter som opereras för gråstarr kan forskarna analysera resultaten efter gråstarrsoperationen och förbättra kvaliteten.

– Vi kan också utvärdera hur patienterna subjektivt upplever sin synförmåga efter operationen. Till exempel att kvinnor upplever en större förbättring, men att män ändå generellt sett är mer nöjda med sin syn efteråt.

Forskningen har också visat att patienter med andra ögonsjukdomar, som till exempel glaukom (tidigare kallat grön starr) och sjukdom i gula fläcken, inte blir lika nöjda efter operationen som de som bara har gråstarr.

– Att informera patienter om sådana skillnader och möjliga individuella konsekvenser är viktigt och bäddar för ett bättre upplevt resultat, menar Maria Kugelberg.

Barn med gråstarr

För små barn är gråstarr extra allvarligt. De måste opereras tidigt och kanske tränas med ögonlapp så snart som möjligt för att undvika bestående synnedsättning. En medlem i forskargruppen undersöker hur bra våra operationsmetoder är, hur mycket komplikationer de får samt följer upp hur resultaten blir.

En annan medlem i gruppen studerar de kontaktlinser som barnen måste ha efter operationen och hur de påverkas av de ögondroppar som barnen får efter operationen. Hon har också intervjuat föräldrarna till patienterna och i en studie undersöker hon hur familjen upplever situationen, tiden kring operationen och den information de fått.

– Barn med gråstarr får fler och allvarligare komplikationer än vuxna, därför är barnforskningen oerhört intressant och angelägen, säger Maria Kugelberg med skärpa.

Under de senaste åren har forskningen och familjen tagit mycket tid men nu när äldsta barnet hunnit bli 14 och yngsta fem har fritiden fått mer plats igen.

– Att klippa äppelträd på landet och sätta potatis är underbart och avkopplande. Men jobbet är nog fortfarande det roligaste som finns – tävlingsmomentet och att alltid vara beredd att testa nytt!

Text: Henrik Möller

Namn: Maria Kugelberg, adjungerad professor vid Karolinska Institutet, överläkare och gråstarrskirurg vid S:t Eriks Ögonsjukhus

Forskningsroll: Leder forskargrupp med 19 specialistläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus/Karolinska institutet som forskar om gråstarr, barnögonsjukdomar, gråstarr och glaukom hos barn.

Motto: Endast de som försöker det absurda kommer att uppnå det omöjliga.

Uppdaterad
16 mars 2020