Gå direkt till textinnehållet

Hornhinnetransplantation

En hornhinnetransplantation innebär att vi tar bort sjuk vävnad och ersätter med frisk vävnad från en annan individ. Det främsta skälet till transplantationen är att du ser sämre eftersom genomskinligheten i din egen hornhinna är nedsatt.

Hornhinnevävnaden kommer från en avliden individ. Det utförs flera kvalitetskontrolelr innan vävnaden kan godkännas. Den avlidne ska ha givit sitt samtycke i donationsregistret, ska inte ha haft några överförbara sjukdomar och hornhinnan ska vara steriltestad och av god kvalitet. Hornhinnan förvaras i en vävnadsbank till alla tester är klara. Efter ett par veckors lagring är den redo för användning.

Till skillnad från exempelvis njur- eller levertransplantation är risken för avstöning vid hornhinnetransplantation liten, eftersom hornhinnan saknar egna kärl. Därför behöver vi i regel inte matcha givare och mottagare, och patienten behöver inte heller få starka immunhämmande mediciner. Det innebär emellertid inte att den nya hornhinnan inte kan stötas av, och ögondroppsbehandlign med kortison är helt nödvändig under åtminstone ett år efter transplantationen.

Granskare Branka Samolov, överläkare

Sidansvarig Webbredaktionen

Uppdaterad
27 september 2019