Gå direkt till textinnehållet

Ditt besök

Här har vi samlat information om ditt besök och din vistelse hos oss.

Här hittar du svar på sådant som kan vara bra att känna till inför ditt sjukhusbesök.

Du måste boka om eller boka av ditt besök senast 24 timmar före avtalad tid, annars får du betala full avgift.

Boka om via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ring din mottagning.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Du kan få en påminnelse via sms dagen före ditt besök. Meddelandet innehåller information om tid och plats för ditt besök.

Säg till din läkare, eller fyll i en blankett på din mottagning, så ansluter vi ditt mobiltelefonnummer till tjänsten.

Behöver du journalkopior efter ditt besök, kan du själv logga in på 1177 Vårdguiden och läsa och/eller skriva ut kopian.
Logga in på 1177 Vårdguiden
Vi kommer att be dig visa din legitimation när du söker vård, så glöm inte att ta med den. Då minskar risken för att någon annan får behandling i ditt namn och för att felaktiga uppgifter registreras i din patientjournal.

Utöver legitimation räknas även svenskt pass som en godkänd id-handling. 

På 1177 Vårdguiden kan du läsa om vilka avgifter som gäller för hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Patientavgifter

Patientvägledaren är opartisk och fungerar som en länk mellan dig och sjukhusets olika verksamheter. Du kan kontakta patientvägledaren när du är i behov av råd och stöd i samband med ditt besök hos oss. Vid medicinska frågor ska du kontakta din mottagning eller 1177 Vårdguiden.

Du når vår patientvägledare genom att lämna ett meddelande på en telefonsvarare. Vi ringer upp inom en vecka.
Telefon: 08-672 30 72
Idag kan du läsa vissa av dina provsvar via e-tjänsten Journalen, som blir tillgänglig när du loggat in på 1177 Vårdguiden.
Logga in på 1177 Vårdguiden

När du eller närstående har frågor, synpunkter eller klagomål rörande vården och servicen hos oss ska du i första hand kontakta den mottagning som tagit hand om dig. Personalen kommer att rapportera dina synpunkter så att de kan bidra till förbättringar i till exempel rutiner eller information.

Våra mottagningar

Du har rätt till tolk eller teckenspråkstolk, om du behöver det. Även talskadade har rätt till kommunikationshjälp. 

Tolkning till mitt språk
Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Du får betala full avgift för ditt besök om du

  • uteblir från ett bokat besök

  • ​avbokar ditt besök mindre än 24 timmar före besöket.

Detta gäller även om du är under 18 år, över 85 år eller om du har frikort.

S:t Eriks Ögonsjukhus är Sveriges största utbildningsorganisation inom ögonsjukvård. Vi utbildar framtidens specialistläkare, ögonsjuksköterskor, ortoptister och optiker. Under ditt besök kan du möta medarbetare som genomför delar av sin praktiska utbildning hos oss.

Om du får vänta i mer än 30 minuter efter avtalad tid i samband med ett tidsbeställt besök har du rätt att få tillbaka patientavgiften. Du måste be om det i samband med besöket. Detta gäller inte på ögonakuten.

Praktiska frågor inför ditt besök

Här hittar du information om service och tillgänglighet på sjukhuset.

Det finns ett apotek i sjukhusets huvudentré.

Apoteksgruppen Stockholm, S:t Eriks Ögonsjukhus
Öppettider: Måndag till fredag 8–18, lördag 9–14
Telefon: 08-650 60 35

Anhöriga, vänner och barn är välkomna att besöka dig som är inlagd på vår vårdavdelning.

Vårdavdelningen har öppet

  • måndag till fredag klockan 15–19
  • lördag och söndag klockan 13–19.

Det går bra att ta med blommor till sjukhuset men undvik blommor med stark doft. Många är känsliga mot starka dofter och sjukhusmiljön ska vara tillgänglig för alla.

Ögonsjukhuset har en central kassa som ligger på entréplan. När du som patient kommer till oss ska du registrera dig och betala patientavgiften här om inget annat sägs i din kallelse.

S:t Eriks Ögonsjukhus är inte en offentlig eller allmän plats. Därför råder foto- och filmförbud i våra lokaler. Regeln finns för att skydda dig, dina anhöriga och andra besökares integritet. 

Trots att det råder ett generellt fotoförbud går det att göra undantag. Den som vill fotografera eller filma i sjukhusets lokaler kan begära tillstånd att få göra detta hos sjukhusets presskontakt.

I entrén finns en direkttelefon till färdtjänst. Samtalet kostar ingenting.

Färdtjänsten finns för dig som på grund av funktionshinder inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. Läs mer om färdtjänst på 1177 Vårdguiden.

Hiss till mottagningar

Vi har tre hissar som ligger i trapphuset till vänster om entréhallen. Hissarna tar dig till våra mottagningar.

Hiss till operation

Det finns ytterligare två hissar för dig som ska till operation. Gå förbi de första hissarna, sväng höger och följ korridoren tills den tar slut. Där hittar du hissarna till vänster. Ta någon av dem till plan fem.
 

Du hittar information om hur du hittar till oss under Kontakta oss.

Huvudentrén finns på Fleminggatan.
Det är särskilt viktigt att vara noga med handhygien på ett sjukhus. Du kan enkelt hjälpa till att minska risken för smittspridning av bakterier och virus genom att tvätta händerna och använda handdesinfektion.

I entrén finns en informationsdisk där du kan få hjälp med anvisningar och vägbeskrivning till de olika mottagningarna.

I entrén finns en kafeteria som serverar lunch, kaffebröd och dryck.

Öppettider: vardagar 8–16

Inom S:t Eriks sjukhusområde förekommer det trygghetskameror. Syftet med kamerorna är att skapa en trygg och säker miljö för personal, patienter och besökare samt att motverka brott och underlätta utredning av brott och olyckor.

Där det förekommer kameraövervakning finns tydlig skyltning om detta. För att skydda den personliga integriteten arbetar vi strikt efter dataskyddsförordningen och Datainspektionens allmänna råd. För att säkerställa att all kameraövervakning inom S:t Eriks Ögonsjukhus efterlever gällande lagstiftning, hanteras kameror och inspelat material av sjukhusets säkerhetsansvarig. All inspelning lagras i upp till 30 dagar utan ljud.

Tillstånd som uppfyller krav för kamerabevakning finns enligt kamerabevakningslag (2018:1200).

Sjukhuset har en kurator som kan hjälpa dig om du behöver råd och stöd gällande din situation.

Du når sjukhusets kurator på telefonnummer 08-672 30 86.

Telefontid måndag 14–14.30 samt tisdag och fredag 11–11.30

Undvik att ta på dig stark parfym, doftande hudlotion eller liknande inför ditt besök. Många är känsliga mot starka dofter och sjukhuset ska vara tillgängligt för alla.

Du hittar information om parkering under Kontakta oss.

Du kan få hjälp av Stockholms syncentral om du har så nedsatt synförmåga att du har

  • svårt att läsa vanlig text med glasögon
  • svårigheter att orientera dig med hjälp av synen
  • svårigheter i det dagliga livet.

Du behöver en remiss för att få komma till syncentralen. Tala med din ögonläkare så får du hjälp.

Våra mottagningar
Stockholms syncentral
Du kan låna en rullstol eller en rullator om du lämnar in din identitetshandling i kassan på entréplanet.

Det är rökförbud på sjukhuset. Rökning är endast tillåten på angivna platser utomhus.

Det finns trådlöst internet för dig som är patient på sjukhuset. Fråga personalen efter inloggningsuppgifter.

Lämna dina värdesaker hemma och ta bara med det nödvändigaste när du kommer till oss för en operation eller behandling. Be dina närstående att ta med dina värdesaker hem om du måste läggas in akut. Vi ansvarar inte för dina värdesaker.

Sidansvarig Webbredaktionen

Uppdaterad
8 oktober 2019