Gå direkt till textinnehållet

Yrken inom ögonsjukvården

Ögonspecialiteten är omfattande och mångfacetterad. På sjukhuset finns yrkesroller som ögonsjuksköterska, ortoptist, optiker och ögonläkare. Teknik är ett viktigt inslag vid undersökningar i ögonsjukvården.

Ögonsjuksköterska

En ögonsjuksköterska är specialutbildad inom ögonsjukvård och utför självständigt mätningar och olika undersökningar av ögat.

En ögonsjuksköterska kombinerar omvårdnad med arbete med avancerade högteknologiska metoder för undersökning och mätningar av ögat och synen.

En ögonsjuksköterska arbetar både med egna mottagningar och i tvärprofessionella team. På mottagningen kontrollerar de bland annat synfält, mäter trycket i ögat och fotograferar ögonbotten.

De utför synkontroller och undersöker ögats behov av glasögon. Arbetet sker ibland helt självständigt men de jobbar också i ett nära samarbete med ögonläkare.

Utbildning

En ögonsjuksköterska har i grunden en sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Efter sjuksköterskeexamen krävs en vidareutbildning i ögonsjukvård som läses på distans under ett år (kursen heter Oftalmologi för sjuksköterskor).

Utbildningen Oftalmologi för sjuksköterskor på ki.se

Ortoptist

En ortoptist är en vidareutbildad ögonsjuksköterska med specialutbildning i att undersöka, diagnostisera och behandla syn- och samsynsproblem hos främst barn, men också hos vuxna.

En ortoptist följer synutvecklingen hos barn med glasögonbehov och ensidig eller dubbelsidig synnedsättning. De behandlar även vuxna patienter med skelning, dubbelseende och andra samsynsproblem.

Ett självständigt arbete

En ortoptist arbetar både självständigt och i ett nära samarbete med barnögonläkare. De träffar dagligen många barn och vuxna och har stor erfarenhet av att följa patienterna under flera år.

Ortoptister har också hand om synscreeningverksamheten på barnavårdscentraler. Synscreeningen utförs för att upptäcka skelning och synproblem i så tidig ålder som möjligt.

Utbildning

En ortoptist har i grunden en sjuksköterskeexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Efter sjuksköterskeexamen krävs en ögonsjuksköterskeutbildning på ett år och sedan knappt ett års studier till ortoptist.

Ögonläkare

En ögonläkare har specialiserat sig på medicinsk och kirurgisk vård av ögat och det visuella systemet. De undersöker, ställer diagnos och behandlar ögonbesvär och ögonsjukdomar och hanterar ögonproblem som orsakas av bakomliggande sjukdom.

En ögonläkare ställer diagnos på och behandlar sjukdomar i ögat och i ögonlocken. De kan också bestämma brytningsfel och hjälpa till med glasutprovning även om det vanligen utförs av optiker i dag.

Många ögonläkare utför också operationer, vilket inkluderar laserbehandling för synkorrigering och kirurgiska ingrepp i samband med ögonskador. Eftersom tekniken är så avancerad är det inte möjligt för alla ögonläkare att behärska alla typer av operationer. Därför är vissa ögonläkaren sub-specialiserade, det vill säga specialiserade på ett visst område av ögat. Alla ögonläkare kan hantera vanliga ögonproblem.

Forskning och undervisning

Många av våra ögonläkare forskar. De undervisar både läkare under utbildning och andra yrkeskategorier som ögonsjuksköterskor, ortoptister och optiker.

Utbildning

En ögonläkare har i grunden en läkarutbildning om minst 330 högskolepoäng eller motsvarande. Därefter följer 18–24 månader AT-tjänstgöring vid något sjukhus. Efter AT-tjänstgöringen, och godkänd legitimering, krävs en specialistutbildning för ögonläkare vilket innebär handledd tjänstgöring på en ögonklinik under fem år.

Akademisk titel och tjänstetitel

Hos oss kan du möta läkare och sjuksköterskor med olika titlar. Ibland har de två titlar, där den ena markerar en akademisk examen medan den andra markerar var i den akademiska karriären eller i yrkeskarriären de befinner sig. En del gör karriär inom båda.

En medicine doktor har disputerat inom medicinsk vetenskap och tagit en medicinsk doktorsexamen. Utbildningen innebär vanligen fyra års heltidsstudier. Den som avlägger examen ska:

  • genomfört forskarutbildningskurser motsvarande en termins heltidsstudier.
  • ha blivit publicerad minst fyra gånger i internationella tidskrifter.

Sidansvarig Webbredaktionen

Uppdaterad
19 mars 2019