Gå direkt till textinnehållet

Utredning klar om hantering av personuppgifter

29 december 2018

Sjukhuset brast i ansvar enligt etikprövningslagen men levde upp till personuppgiftslagstiftningen. Det visar en granskning av sjukhusets deltagande i en internationell jämförande studie.

Sjukhuset brast i ansvar enligt etikprövningslagen men levde upp till personuppgiftslagstiftningen. Det visar en granskning av sjukhusets deltagande i en internationell jämförande studie.

Centrala etikprövningsnämnden konstaterar att sjukhuset skulle ha gjort en särskild etisk prövning vad avser studien.

– Vi bedömde vid tillfället att det tillstånd som fanns för Svenska kataraktregistret även gällde för den aktuella studien och att det därför inte krävdes ytterligare prövning av en etisk kommitté. Nu visar etikprövningsnämndens prövning av ärendet att vi gjorde en felaktig bedömning, säger sjukhusets vd Anders Boman.

– Vi har välkomnat den här juridiska granskningen av ärendet. Det är givetvis vår absoluta avsikt att leva upp till etikprövningslagen och vi ser därför över våra rutiner.

Bakgrund

S:t Erik har deltagit i en pilotstudie för att göra internationella jämförelser av utfall efter kataraktoperation.

Sjukhuset har levererat uppgifter till Svenska kataraktregistret. Därifrån har avidentifierad data förts över till projektet för bearbetning.

Sidansvarig Presskontakt

Uppdaterad
10 januari 2019