Gå direkt till textinnehållet

Branka Samolov utsedd till registerhållare för Svenska Cornearegistret

7 maj 2019

Branka Samolov, överläkare och hornhinnekirurg vid S:t Eriks Ögonsjukhus och forskare vid Karolinska Institutet har blivit utsedd till ny registerhållare för Svenska Cornearegistret, ett av världens tre kvalitetsregister över hornhinnetransplantationer.  

Branka Samolov. Foto: Johanna Hanno

Skador eller sjukdomar i ögats hornhinna, kornea, kan leda till kraftigt försämrad syn eller svår smärta, där hornhinnetransplantation är enda utväg. I Sverige utförs cirka 650 transplantationer årligen.

Cornearegistret ger vårdgivare inom hornhinnetransplantation underlag för vidareutveckling av operationsmetoder och behandlingar. Patienterna ges också därigenom möjlighet till korrekt information om förväntat resultat och risker. 

– Det är både en ära och en förpliktelse att ha blivit utsedd till registerhållare för Svenska Cornearegistret. En stor mängd faktorer påverkar slutresultatet för en hornhinnetransplantation, och dataanalys från vårt kvalitetsregister utgör ett mycket viktigt verktyg för resultatuppföljning och det ständiga förbättringsarbetet, säger Branka Samolov, som även är sektionsansvarig för hornhinneverksamheten på S:t Eriks Ögonsjukhus.

Svenska Cornearegistret

  • Svenska Cornearegistret samlar in data som diagnos, synskärpa, ålder och kön hos patienter som ska genomgå hornhinnetransplantation. 
  • Två år efter transplantationen registreras resultatet i form av synskärpa, transplantatets funktionsnivå, samt eventuella komplikationer.

Uppdaterad
16 september 2019