Gå direkt till textinnehållet

Forskningsprojekt

Vi bedriver forskning i samarbete med Karolinska Institutet. Här kan du läsa om forskningsområden inom respektive forskargrupp.

Våra forskargrupper är knutna till Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Grupperna bedriver en bred syn- och ögonforskning. 

Forskargrupp Retina och ögononkologi

Forskargruppen är inriktad på näthinnans sjukdomar och ögontumörer (framför allt maligna och konjunktivala melanom samt retinoblastom).

Forskargruppen leds av professor Stefan Seregard och professor Anders Kvanta.

Gruppens forskning rör i huvudsak

 • gen- och stamcellsbaserad terapi vid makuladegeneration
 • retinitis pigmentosa-behandling med genterapi
 • transplantation av pankreas öceller till ögat vid diabetes
 • imaging-tekniker vid näthinnesjukdom
 • klinisk behandlingsforskning vid näthinnesjukdom
 • klinisk behandlingsforskning vid uvealt melanom
 • valideringsstudier av internationell klassifikation vid uvealt melanom
 • basalvetenskapliga studier vid retinoblastom.
Mer om forskningen kring retina och ögononkologi på ki.se

Forskargrupp Katarakt

Forskargruppen forskar huvudsakligen om katarakt (grå starr) men även om barnögonsjukdomar och glaukom.

Gruppen leds av professor Maria Kugelberg.

Gruppens forskning handlar i huvudsak om

 • den patientupplevda synfunktionen och synförbättringen efter en gråstarrsoperation
 • resultatet av 15 års operationer av barnkatarakt
 • ögondroppars påverkar på kontaktlinser efter operation av barnkatarakt
 • användningen av hemtrycksmätning vid glaukom
 • behandlingen av barn med uveit.
Mer om forskningen kring katarakt på ki.se

Forskargrupp Ögats främre delar

Forskningen inom gruppen är i huvudsak inriktad mot ögats främre delar såsom ögonlock, tårvägar, bindhinna, hornhinna, lins men även ögonhåla.

Forskargruppen leds av Per Montan.

Gruppens forskning rör i första hand

 • fria radikaler som orsak till grå starr och annan ögonsjukdom
 • ögonskador av laserstrålning
 • patientnöjdhet efter hornhinnetransplantation
 • tårflöde och symtom före och efter tårvägskorrigerande kirurgi
 • torra ögon med tonvikt på patofysiologi och dess kliniska relevans.

Forskargrupp Glaukom

Forskargruppens mål är att utveckla nya metoder för att skydda nervcellerna från de nedbrytande processerna med hjälp av väldokumenterade substanser och genterapi.

Forskargruppen leds av Pete Williams.
Mer om forskningen kring glaukom på ki.se (på engelska)

Forskargrupp Fysiologisk optik

Forskargruppen bedriver forskning inom områden relaterade till fysiologisk optik samt ögats struktur och funktion.

Forskargruppen leds av Rune Brautaset.

Gruppens forskning rör i första hand

 • näthinnans strukturella förändringar vid MS
 • näthinnans strukturella avvikelser vid hjärnskador
 • näthinnans strukturella avvikelser hos för tidigt födda barn
 • repeterbarhet vid strukturella mätningar av ögats främre strukturer
 • synkvalitet vid väntkontrollrumsarbete
 • träning av ögonkoordination hos personer med läs- och skrivsvårigheter
Mer om forskningen kring fysiologisk optik på ki.se

Forskargrupp Ögonrörelser och syn

Forskargruppen arbetar tematiskt inom tre områden:

 • barnögonvård
 • hjärnsynskador
 • läsögonrörelser och läs- och skrivsvårigheter

Forskargruppen leds av Tony Pansell

Gruppens forskning rör i första hand

 • förekomst och effekter av hjärnskador på synfunktion och plasticitet hos extremt för tidigt födda barn samt synnervsmissbildningar och metabola ögonsjukdomar
 • ackommodationsförmåga hos barn med albinism eller cerebral pares
 • funktionella synbesvär, analysmetoder och validering av rehabiliteringsmetoder vid traumatiska hjärnskador samt metodutveckling för utvärdering av visuell yrsel
 • tidig upptäckt av dyslexi genom eye trackning och artificiell intelligens.
Mer om forskningen kring ögonrörelser och syn på ki.se

Sidansvarig Webbredaktionen

Uppdaterad
3 juli 2019