Meny

Ultraljud (ekografi)

Undersökning med ultraljud är ett ypperligt hjälpmedel vid diagnostik av åtskilliga sjukdomar i öga och ögonhåla.

Med ultraljudsundersökning kan vi undersöka ögats inre, bakom linsen. Metoden används när läkaren inte kan se in i ögat, till exempel på grund av grå starr eller andra grumlingar, blödningar i ögats främre del eller i glaskroppen men också om läkaren misstänker en tumör.

När används ultraljudsundersökning av ögat och ögonhålan?

Bland annat kan följande tillstånd diagnosticeras:

  • glaskroppsblödningar och bakre glaskroppsavlossning
  • näthinnerupturer
  • näthinneavlossningar
  • grövre dragning i näthinnan från glaskroppen
  • blödningar under näthinnan
  • avlossning av åderhinnan
  • bakre inflammationer i senhinnan
  • främmande föremål efter skada mot ögat.
  • I begränsad omfattning även sjukdomstillstånd i ögonhålan (som till exempel inflammation i ögonhålans vävnader (vid giftstruma)).

Vid diagnostik av tumörsjukdomar används ultraljud för mätningar, vävnadsdiagnos och uppföljning efter behandling. Ultraljud används även för mätning av ögats längd (biometri) i samband med gråstarrsoperationer.

Undersökningen är smärtfri

Ultraljud är ljudvågor med en frekvens över 20 kHz. Vi ger först en bedövande ögondroppe. En så kallad ultraljudspenna hålls mot de slutna ögonlocken eller mot ögat och förs i olika riktningar. En bild framträder på en bildskärm där läkaren kan se om det finns förändringar i ögat. Undersökningen är helt ofarlig och smärtfri.

Efter undersökning

Ögonläkaren kan lämna besked om resultatet direkt när undersökningen är klar.

Faktagranskad av överläkare Iréne L. Högbeck

Dela den här sidan:

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.