Meny

Synprövning på barn

Nästan alla barn som kommer till S:t Eriks Ögonsjukhus barn- och skelningsmottagning får sin syn prövad.

När vi prövar synen testar vi barnets synskärpa, det vill säga den delen som är skarp och i fokus. En synprövning kan svara på om ögat eller ögonen har brytningsfel.

Vi prövar synen på ett öga i tagetSynprövning för barn med HVOT-tavla.

Oftast prövar vi synen på ett öga i taget. Det gör vi för att ta reda på hur bra du ser på vardera öga. Under tiden täcker vi för det andra ögat med en lapp. Sedan gör vi likadant med andra ögat.

Olika syntavlor – samma funktion

När vi prövar ett barns syn måste vi anpassa testet efter hur gammalt barnet är. ViSynprövning med HVOT-tavla. använder därför olika typer av tavlor för att pröva synen. Vissa tavlor passar äldre barn och andra yngre barn. Det går att pröva synen också på spädbarn.

Så här går synprövningen till

På syntavlan har bokstäverna eller symbolerna olika storlek. Ju mindre bokstäver eller symboler barnet känner igen, desto bättre synskärpa. Ortoptisten håller upp en syntavla och pekar på de olika bokstäverna eller symbolerna på sin tavla. Barnet ska då peka på samma bokstav eller symbol på sin egen tavla.Synprövning på en bebis med hjälp av randmönster.

När vi prövar synen på spädbarn använder vi en tavla med randmönster istället för bokstäver eller symboler på.

Faktagranskad av överläkare Christina Persson

Dela den här sidan:

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.