Meny

Ögonskydd

Ögonskador orsakas ofta av kringflygande föremål men även av stänk från frätande vätskor eller av slag mot ögat. Det är mycket viktigt att du som arbetar i miljöer där det finns risk för kringflygande föremål skyddar dina ögon.

Ögat kan ta allvarlig skada av att du får en metallflisa eller ett stänk från en kemikalie in i ögat. Även slag mot ögat orsakat av kringflygande föremål, som en innebandyboll, kan ge allvarliga skador med synnedsättning som följd.

Så här kan du skydda dina ögon

Du kan minska risken för att få ögonskador genom att använda ögonskydd som är anpassade för den miljö du vistas i:

  • Vid arbete där det finns risk för kringflygande föremål, till exempel om du borrar, hamrar, slipar eller kapar, är det viktigt att du bär skyddsglasögon.
  • Vid all hantering av frätande kemikalier ska du använda ögonskydd. Se också till att alltid förvara farliga kemikalier, till exempel starka rengöringsmedel, utom räckhåll för barn.
  • Ögonen kan skadas i många sporter och därför bör du till exempel bära visir om du spelar ishockey eller skyddsglasögon om du spelar innebandy.
  • Vid alla hantering av fyrverkeripjäser ska ögonskydd användas.
Faktagranskad av överläkare Stefan Löfgren

Dela den här sidan:

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.