Meny

Stopp i tårkanal hos vuxna

Sjukdom

Stopp i tårkanalen hos vuxna innebär att produktionen av tårar är större än vad tårvägarna kan ta hand om. Tillståndet kan bero på en förträngning eller stopp i tårkanalen.

Det är helt normalt att ha rinnande ögon då och då, särskilt när det är kallt ute eller när det blåser. Om du har trånga tårkanaler rinner dock ögonen även inomhus. Det är inte ovanligt att tårarna rinner ner på till exempel en tidning eller att de ger kladdiga glasögon. Ibland leder trånga tårkanaler även till infektioner.

Tårkanalerna

Tårvägarna

Tårarna bildas bland annat i tårkörteln. Överskottet rinner bort genom tårkanalerna, som fungerar som avloppsrör.

I den inre ögonvrån på det övre och det undre ögonlocket finns små öppningar, tårpunkter. Från dessa öppningar går små tårkanaler vidare till tårsäcken som ligger vid sidan av näsan. Tårsäcken övergår i en större kanal som mynnar ut i näsan.

Orsak

Ständigt rinnande och tårande ögon kan bero på många olika saker.

Kontakta din husläkare

Du kan själv inte göra något för att tårkanalen ska öppna sig. Om du har en infektion i ögat eller om de ständigt rinnande ögonen påverkar din livskvalitet ska du vända dig till din husläkare eller en ögonläkare för en undersökning.

En orsak är att det är trångt eller stopp på ett eller flera ställen i tårkanalerna. Andra orsaker till rinnande ögon kan vara att det bildas mer tårvätska än normalt, eller att tårvätskan inte kommer fram till tårpunkterna på grund av att ögonlockets rörlighet är nedsatt. Ögonlocket kan även vara förslappat eller felställt så att tårarna inte kommer fram till tårpunkterna.

.

Symtom

Stopp i tårkanalen hos vuxna ger rinniga ögon. Mängden tårar som produceras kan inte tas om hand av tårvägarna och tårarna rinner istället över ögonlockskanten. Oftast är tårarna klara och utan tecken på infektion. Om tårvägarna är infekterade är tårarna kladdiga. Om ögonen rinner och ger besvär även inomhus kan du behöva en operation för att öppna stoppet i tårkanalen. Vilken typ av ingrepp som är bäst för dig beror på var stoppet sitter.

Undersökning

Vid en undersökning av trånga tårkanalen tar vi reda på var förträngningen sitter.

Vid undersökningen undersöker ögonläkaren tårkanalen genom att föra in en liten tunn och trubbig kanyl via tårpunkten och spola genom din tårkanal med saltvatten. Om saltvattnet kommer tillbaka genom någon av tårpunkterna finns det ett stopp i tårkanalen. Om saltvattnet kommer ut genom näsan är tårkanalen öppen. Undersökningen kan upplevas lite stickande och obehaglig men är helt ofarlig.

Behandling

Om ögonen rinner och ger besvär även inomhus kan du behöva en operation för att öppna stoppet i tårkanalen. Vilken typ av ingrepp som är bäst för dig beror på var stoppet sitter.

Punktumoperation

Vi gör oftast en vidgande operation, en så kallad punktumoperation, när tåröppningarna är små och trånga. Operationen sker i lokalbedövning. Vi öppnar tårpunktsöppningarna genom att göra hål i eller klippa upp öppningen. Ingreppet tar ungefär 15 minuter och du kan åka hem efter en halvtimme.

Efter operation

För att minska risken för infektion ska du använda ögonsalva första veckan efter operationen.

Kontroller

Du behöver normalt inte någon kontroll efter operationen. Om tårbesvären fortsätter eller kommer tillbaka så kan du ringa ögonplastikmottagningen.

Silikonslang

Silikonslangsoperation

Beroende på vilken typ av stopp du har i tårkanalen kan vi välja att lägga ner en tunn silikonslang för att vidga kanalen. Operationen sker i lokalbedövning. Vi öppnar stoppet i tårkanalen och trär slangen genom kanalen ned i näsan. Ingreppet tar ungefär en halvtimme och du kan åka hem efter ytterligare ungefär en halvtimme.

För att vidga tårkanalerna och för att motverka att de växer igen en gång till ska slangen sitta kvar i mellan tre och sex månader.

Efter operation

Vissa patienter ser dubbelt efter operationen, men det går över efter några timmar. Du kan ha fortsatta besvär med tårflödet så länge slangen ligger kvar i tårkanalen. Ögat kan också kännas irriterat och kladdigt. För att minska risken för infektion ska du använda ögonsalva första veckan efter operationen.

Se upp med

Om ögat blir rött, irriterat eller skaver bör du kontakta ögonplastikmottagningen för en undersökning av ögonläkare.

Kontroller

Efter sex månader blir du kallad till ett mottagningsbesök där vi tar bort slangen.

Ny tårkanal till näsan med silikonslang

Ny tårkanal till näsan

Vi kan göra en ny kanal till näsan genom ett kirurgiskt ingrepp i näsbenet där vi skapar en ny förbindelse mellan tårsäcken och näsan. Operationen sker antingen under narkos, det vill säga att du blir sövd, eller i lokalbedövning.

Under operationen lägger vi en tunn silikonslang från ögonvrån genom den nya tårkanalen ner i näsan.

Om ingreppet sker i lokalbedövning kan det upplevas obehagligt när läkaren skapar öppningen mot näsbenet. Det knakar och brakar och ilar i tänderna, men det gör inte ont. Operationen tar ungefär en timme, och du är kvar på sjukhuset någon timme efter operationen. Om du har varit sövd får du vara på vår vårdavdelning tills du har vaknat ur narkosen och mår bra. Oftast åker du hem senare samma dag.

Efter operation

Det är vanligt och helt normalt att det blöder lätt ur näsan det första dygnet efter operationen. För att undvika en större blödning är det viktigt att inte du inte drar in för hårt, sniffar eller snyter dig de första två veckorna. Du ska också undvika tunga lyft. För att minska risken för infektion ska du använda ögonsalva första veckan efter ingreppet. Ibland skriver läkaren även ut antibiotikatabletter som du i så fall ska ta under en vecka efter operationen.

Du bör stanna hemma från jobbet en vecka efter operationen.

Kontroller

Du får komma på ett återbesök efter ungefär en vecka. Vi tar då bort stygnen, om operationen är gjord från hudsidan. Det blir ett litet ärr kvar på näsroten.

Tiden för hur länge slangen ska sitta kvar varierar. Oftast kan den tas bort efter en vecka. Om du ska ha kvar den längre så kommer den enbart att synas i ögonvrån. Du får en kallelse till ögonplastikmottagningen för att ta bort slangen.

Ny tårkanal till näsan med glasrör

Ny tårkanal till näsan – glasrör

Om de båda små tårkanalerna invid ögonvrån är helt igensatta eller saknas går det att ersätta dem med ett litet glasrör, ett så kallat Jonesrör. Då skapar vi en ny tårkanal mellan tårsäcken och näsan, men istället för att lägga in en slang så lägger vi in ett litet glasrör från ögonvrån till näshålan.

Efter operation

Efter din operation kan salter eller kladd från tårvätskan proppa igen röret. Du kan själv hålla rent röret genom att droppa tårersättning i ögat varje morgon.

  • Luta huvudet något bakåt.
  • Droppa tårersättningen i ögat.
  • Håll för näsborren där röret sitter och sniffa in.

När du duschar kan du även låta vattnet rinna in i det opererade ögat och sniffa in. Du kan själv testa om glasröret fungerar genom att hålla för den andra näsborren och sniffa in eller droppa en ögondroppe.

Om ögat börjar rinna och blir kladdigt kan du droppa förskrivna antibiotikadroppar tre gånger dagligen i tio dagar. Om besvären inte avtar så bör du ringa ögonmottagningen.

När du nyser och snyter dig bör du hålla ett finger över rörets mynning i ögonvrån för att minska risken att rörets läge ändras.

Om röret åker ut lite kan du försöka trycka tillbaka röret. Om röret åker ut helt ska du kontakta ögonmottagningen omedelbart. Redan efter någon till några dagar drar öppningen ihop sig och vi måste då sätta tillbaka röret i lokalbedövning eller narkos. Det kan även hända att röret åker djupare in mot näsan. Vi måste då lyfta upp röret med en liten operation.

Det går inte att tryckutjämna vid flygning och dykning om man har ett glasrör.

Kontroller

Någon gång per år kan du behöva komma till ögonmottagningen för rengöring av röret. Efter en lokalbedövningsdroppe gör ögonläkaren rent röret med en liten borste och spolar därefter röret. Ibland kan läkaren behöva titta upp i näsan för att undersöka rörets läge.

Faktagranskad av Överläkare Eva Dafgård Kopp

Dela den här sidan:

Hjälpte den här informationen dig?

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.