Meny

Slag mot ögat

Besvär

Slag mot ögat, så kallat trubbigt våld, kan ge varierande besvär beroende på vad som har träffat ögat. Föremålets storlek och form spelar roll.

Större föremål (till exempel fotbollar) stoppas ofta upp av benkanten runt ögat och kan, beroende på kraften i slaget, ge endast ömhet och rodnad i huden runt ögat. I andra fall kan det uppstå svullnad och blödning i och omkring ögonlocken, så kallat blått öga. Detta blir i vissa fall så kraftigt att ögat inte kan öppnas. Ordentliga blödningar från sår i ögonbrynet kan förekomma samtidigt (till exempel vid boxning). Dessa skador är inte farliga även om de har ett blodigt utseende. I svårare fall kan skador både på ögat och omgivande ben inträffa, till exempel vid trafikolyckor.

Mindre eller spetsigare föremål har lättare för att skada själva ögat. Slaget orsakar då en tillfällig tryckökning inne i ögat. Skadorna kan orsaka värk och synnedsättning. I allvarligare fall kan man få bestående tryckproblem samt skador på till exempel lins och näthinna med dålig syn som följd.

De allra flesta slag mot ögat som inträffar i vardagslivet ger endast lätta och övergående besvär, såsom visst skav och ömhet. Exempelvis ger grenar och kvistar som slår mot ögat nästan alltid bara ytliga repor på hornhinnan. Dessa läker normalt på något dygn men kan under denna tid orsaka såväl synbesvär som ljuskänslighet. Samma sak gäller vanligen till exempel snöbollar. Om synen är bra, och ögat och huden runtom ser mer eller mindre oskadade ut, behöver man inte söka vård akut utan kan vänta några dagar på den spontana läkning, som inträffar i de allra flesta fall.

Andra typer av skador inträffar vid spetsigt (till exempel skärande eller stickande) våld, då det kan uppstå sår som går in genom ögats vägg. Då ska du kontakta ögonsjukvården omgående.

Diagnos

För att undersöka om slaget orsakat någon allvarligare skada täcker man andra ögat med handen och kontrollerar om man kan se ungefär som vanligt. Om ögat är ordentligt rött, värker och synen är avsevärt nedsatt ska man söka vård, liksom vid större sårskador och kraftigare blödningar i ögonlocken och huden runt ögat.

Behandling

Om ögat bara skaver och rinner, vilket oftast beror på sår på hornhinnan, kan man köpa en smörjande salva receptfritt på apoteket och använda den i några dagar. Ett "blått öga" blir bra av sig självt, även om det kan ta flera veckor innan alla blåmärken försvunnit. Dessa kan f.ö. flytta på sig beroende på den luckra vävnaden runt ögat.

Om synen inte normaliseras under de närmaste dagarna efter slaget bör man söka läkare.

Slag som ofta kräver läkarbesök är t.ex. träffar av mindre bollar, exempelvis innebandy-, squash-, tennis- och golfbollar. Även slag av racketar samt knytnävsslag och sparkar är sådana exempel.

Om trycket är förhöjt behandlas detta med trycksänkande mediciner. Antibiotikasalva för hornhinnesår samt kortisondroppar och pupillvidgande droppar mot inflammation ges ibland. Annars består "behandlingen" ofta endast av viss fysisk vila för att om möjligt påskynda läkningen av skadorna samt kontroller för att fånga upp ev. komplikationer. Frakturer i ögonhålan kan ibland leda till operation.

Mer information

Ögat är av naturen väl skyddat. Ögonhålans benvägg samt ögonlockens snabba slutningsförmåga (blinkreflexen) bidrar till att skydda ögat. Ögat är inbäddat i ögonhålans fett, och dess vägg är dessutom elastisk och har god motståndsförmåga mot mekaniskt våld.

Svårare ögonskador, som dessutom kan vara förenade med ett flertal skador i ansiktsskelettet, ses framför allt vid trafikolyckor. Vid sådana skador kan även synnerven vara drabbad. Mycket våldsamma slag mot ögat kan också orsaka att ögats vägg spricker (senhinna, hornhinna). Ögon som tidigare genomgått någon operation kan ha lättare att råka ut för sådana komplikationer.

Kvardröjande ljuskänslighet efter ett slag kan bero på att pupillen blivit skadad. Den är då större än den andra pupillen och reagerar trögt på ljus.

Faktagranskad av överläkare Eva Zand

Dela den här sidan:

Hjälpte den här informationen dig?

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.