Meny

Skelning hos barn

Sjukdom

Skelning hos barn kan vara medfött eller uppstå senare. Orsaken är oftast okänd. Det är viktigt att tidigt upptäcka skelning hos barn, annars finns risk för bestående synnedsättning.

En flicka som skelar med vänster öga.Skelning innebär att barnet har svårt att rikta båda ögonen åt samma håll. Vanligen använder barnet ena ögat för att fixera med medan det andra kan vara riktat inåt, utåt, uppåt eller nedåt. Resultatet blir att ögonen levererar varsin bild till hjärnan som inte kopplas ihop till en bild utan hjärnans syncentrum ser två bilder och barnet ser dubbelt. För att slippa se dubbelt kan hjärnan bortse från den ena bilden.

Nyfödda skelar då och då

Det är helt normalt att nyfödda barn skelar då och då de första månaderna eftersom synen inte är färdigutvecklad. Vid 3-4 månaders ålder börjar barnet kunna rikta ögonen åt samma håll. Om ditt lilla barn skelar hela tiden eller med enbart ett öga bör du kontakta din barnavårdscentral för en undersökning.

Skelning påverkar synutvecklingen

Det största problemet vid skelning är inte själva felställningen av ögonen utan att hjärnan kopplar bort och struntar i synintrycken från det skelande ögat. Det leder till försämrad syn på det skelande ögat hos barn. Att skelningen är liten gör inte risken mindre.

Synen utvecklas under de första 8-10 åren av ens levnad. Hjärnans syncentrum, den så kallade synhjärnan, tar hand om synbilderna från ögonen och tränas. För att denna träning ska bli så bra som möjligt krävs att synhjärnan hela tiden ser en skarp bild från bägge ögonen. Om synen inte utvecklas normalt kan barnet få en bestående synnedsättning.

Symptom

Det mest uppenbara hos barnet, som andra kan se, är att ögonen är riktade åt olika håll i förhållande till varandra. Barnet själv har oftast inga symptom av sin skelning men ibland kan de ha svårt med avståndsbedömning, eftersom djupseendet påverkas, och de kan se dubbelt.

Orsak

Orsaken till skelningen är oftast okänd. Skelningen kan vara ärftlig och därför är det viktigt att kontrollera syskon till barn som skelar. Ibland kan den bero på brytningsfel, till exempel översynthet, eller synnedsättning. I sällsynta fall är skelningen ett tecken på bakomliggande ögonsjukdom eller annan sjukdom. Skelning kan också vara orsakad av en förlamning i en eller flera av ögats yttre muskler.

Latent skelning

Skelning kan vara sådan att den syns hela tiden och den kan synas bara ibland, så kallad latent skelning. Ögonen riktas, med viss ansträngning, åt samma håll. Vid till exempel trötthet orkar inte ögonmusklerna arbeta tillsammans och ögonen glider isär eller ihop. Latent skelning leder inte till synnedsättning men kan ge besvär i form av huvudvärk, trötthet och dubbelseende.

Förebyggande åtgärder

För att förebygga bestående synnedsättning hos barnet är det viktigt att skelningen uppmärksammas så tidigt som möjligt. Det är svårt att påverka synutvecklingen efter 10 års ålder.

Undersökning

Det är viktigt att upptäcka en skelning tidigt eftersom risken för permanent synnedsättning minskar om problemet blir åtgärdat tidigt.

Risken för synnedsättning till följd av bristande träning av synhjärnan, det vill säga hjärnans syncentrum, är störst i späd ålder. Ju tidigare skelningen upptäcks, desto lättare är den att behandla. Barn som har en så liten skelning att den inte direkt syns kan ändå få en synnedsättning, eftersom hjärnan kopplar bort synintrycken oavsett hur liten skelningen är. I så fall kan vi upptäcka synnedsättningen på det ena ögat vid fyraårskontrollen på BVC. Då finns det fortfarande en stor chans att förbättra synskärpan på det skelande ögat.

Först lyser vi med en ficklampa mot ögonen, för att se om ljusreflexen faller symmetriskt i pupillerna.

Därefter genomför vi ett förtäckningsprov där barnet får titta på ett föremål eller en lampa medan vi täcker för ett öga i taget. Samtidigt som ett öga täcks för tittar vi efter en rörelse hos det öga som inte är övertäckt. Undersökningen kräver att barnet sitter stilla och fixerar blicken stadigt rakt fram mot föremålet eller lampan. Den kan därför vara svårt att utföra på yngre barn.

Patienten har inga besvär efter undersökningen och ser precis som vanligt.

Behandling

Synen utvecklas under de första åtta till tio åren av en människas liv. För att ett barn ska kunna se bra som vuxen behöver synen tränas. Centrum i hjärnan tar hand om impulserna från ögonen och tränas. För att denna träning ska bli så bra som möjligt krävs att synhjärnan hela tiden ser en skarp bild från bägge ögonen. Om inte synen utvecklas normalt kan det innebära att synen blir sämre hela livet.

Glasögon är den vanligaste behandlingen mot skelning. När barnet skelar med bara ett öga brukar vi behandla med lapp. Lappen sätts på det raka ökat för att stimulera synen på det skelande ögat. Målet med lappbehandlingen är att ge båda ögonen möjlighet till normal synutveckling.

Lappbehandlingen rättar inte till skelningen. I en del fall kan den till och med öka. För att ställa ögonen rakt vid en skelning kan vi senare göra en skelningsoperation.

Barn med skelning följer vi upp regelbundet till ungefär åtta till tio års ålder.

Behandling med glasögon

Barn som har brytningsfel, till exempel översynthet, närsynthet eller astigmatism, behandlas med glasögon när det behövs. Även barn som börjar skela kan ha behov av glasögon för att förbättra synutvecklingen och påverka skelningen positivt. Ungefär tio procent av barn i förskoleåldern får glasögon.

Glasögon används för att förbättra synutvecklingen och ge bästa möjliga synträning. Det är viktigt att ha på sig glasögonen hela tiden, det vill säga alla dagar, hela dagarna, utom när barnet badar och sover, så att synen kan utvecklas. Ibland kan det ta tid för barnet att vänja sig vid att använda glasögonen hela tiden. En del barn kan se sämre på avstånd med glasögonen innan ögonen har vant sig.

Glasögonen är individuellt anpassade och utprovade för barnet.

Barn med glasögonbehov följer vi upp regelbundet på ögonklinik till ungefär åtta års ålder. Därefter kan kontrollerna ske hos en optiker.

Lappbehandling

Att använda en lapp framför det ena ögat är en enkel men effektiv behandling vid vissa tillstånd. Meningen är att träna synen på det andra ögat.

Lappbehandling sätter vi in både vid skelning och när det ena ögat av någon anledning har sämre syn än det andra, till exempel när det är skillnader i ögonens brytningar.

Vi sätter lappen på det raka ökat, det vill säga det bäst seende ögat, för att stimulera synen på det skelande eller svagare ögat.

Tiden för lappbehandlingen beror på barnets ålder och graden av synnedsättning. Målet med lappbehandlingen är att ge båda ögonen möjlighet till en normal synutveckling.

Det kan vara besvärligt att genomföra lappbehandlingen men det är viktigt!

Lappbehandlingen rättar inte till skelningen. I en del fall kan den till och med öka. För att ställa ögonen rakt vid en skelning kan vi senare göra en skelningsoperation.

Skelningsoperation

Ibland kan skelning behöva opereras.

För att få ett skelande öga rakare förstärker vi vissa ögonmuskler och försvagar andra. Varje öga har sex yttre muskler som fäster på själva ögongloben. Varje muskel ska röra ögat på ett visst sätt.

Vilket öga som ska opereras bestämmer vi vid förundersökningen. I de flesta fall opererar vi det skelande ögat, men det finns undantag.

För det mesta blir patienten sövd under en operation, men i enstaka fall får patienten bara en lokalbedövning. Patienten kan åka hem några timmar efter operationen.

Efter operation

Efter operationen kan patienten få dubbelseende, skavningskänsla, rödögdhet eller ökat tårflöde. Detta går vanligtvis över efter ett tag. De stygn som läkaren sytt under operationen faller bort av sig själva. Skelningsoperationen påverkar inte synskärpan och behovet av eventuella glasögon finns kvar.

Kontroll

En efterkontroll sker en vecka efter operationen. Efter det går det bra att gå tillbaka till skola eller förskola, om patienten är frisk och mår bra.

Dela den här sidan:

Hjälpte den här informationen dig?

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.