Meny

Ögoncancer (ögonmelanom)

Sjukdom

Ögonmelanom är en cancerform som drabbar ögat. Sjukdomen är relativt ovanlig och drabbar mellan 70 och 80 personer varje år i Sverige. De flesta som drabbas är äldre, runt 50 år, men det händer att även yngre drabbas.

Malignt melanom uppträder oftast i huden, men förekommer även i ögat. Vanligen uppträder ögonmelanomet i ögats druvhinna (en av de hinnor som ingår i ögats ögonvägg) men sjukdomen kan uppträda i andra delar av ögat.

Symptom

Ögonmelanom kan ge symptom som ljusblixtar eller en minskning av synfältet. I många fall har patienten inga symptom, utan ögonläkaren upptäcker tumören vid en rutinundersökning.

Orsak

Det är oklart vad som orsakar ögonmelanom, men en del av dem utgår förmodligen från födelsemärken i ögonbotten. Ärftligt ögonmelanom har beskrivits hos några enstaka familjer, men de allra flesta fall uppträder sporadiskt utan någon känd ärftlighet.

Prognos

Strålbehandling är en framgångsrik metod hos en stor majoritet av patienter med ögonmelanom. I en del fall kan vi dock behöva upprepa strålbehandlingen, komplettera med laserbehandling eller operera bort ögat.

Ögonmelanom kan ibland sprida dottertumörer (metastaser). Spridningsrisken varierar från fall till fall och beror framförallt på modertumörens storlek. Eventuella dottertumörer sprids nästan aldrig till patientens andra öga, utan i första hand till levern.

Vid en kontroll av eventuell tumörspridning undersöks levern med ultraljud eller datortomografi. Om dottertumörer uppträder sker den fortsatta behandlingen i samråd med en onkolog.

Råd inför läkarbesök

  • Skriv gärna ned alla frågor före besöket
  • Ta med en vän eller anhörig till läkarbesöket
  • Om du känner dig osäker på något efter besöket, ta kontakt med läkaren igen. Om du inte får tag på läkaren per telefon, ring till vår sköterska eller sekreterare och lämna ett meddelande, så ringer läkaren upp dig.

Undersökning

Vid misstänkt ögonmelanom gör ögonläkaren en grundlig undersökning av ögat och ögonbotten för att kunna ställa en diagnos. Vid undersökningarna kontrolleras:

  • Ögats olika delar (i förstoring)
  • Ögats insida inklusive näthinnan och synnerven.

För att fastställa diagnosen kompletteras undersökning med ett ultraljud. Vid undersökningen kontrolleras:

  • Storleken på tumören
  • Tumörens vävnadsstruktur
  • Om tumören har spridit sig.

Mer information

Här kan du läsa mer om:
Ögonundersökning med mikroskop
Ögonbottenundersökning
Ultraljud

Behandling

All behandling vid ögonmelanom syftar till att bromsa sjukdomsförloppet.

Behandlingen kan vara av två slag:

  • Strålbehandling
  • Kirurgisk behandling

Vilken behandlingsform som ges beror på storleken på tumören. Är den stor eller om den sitter på ett sådant ställe i ögat att den inte går att strålbehandla med strålplatta rekommenderas ett kirurgiskt ingrepp.

Mer information

Här kan du läsa mer om:
Strålbehandling med strålplatta
Operera bort ett öga (evisceration)

Faktagranskad av överläkare Charlotta All-Eriksson

Dela den här sidan:

Hjälpte den här informationen dig?

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.