Meny

Näthinneförändringar vid diabetes (diabetesretinopati)

Sjukdom

Näthinneförändringar vid diabetes, så kallad diabetesretinopati, är kärlförändringar i ögats näthinna som orsakas av diabetes. Till en början är förändringarna helt symptomfria. Det är därför viktigt att du som har diabetes undersöker näthinnan regelbundet genom ögonbottenfotografering.

En tredjedel

av alla med diabetes har någon form av näthinne-förändringar. Av dem riskerar 10–35 procent att få synskador på grund av detta.

Diabetes kan i vissa fall även ge förändringar i kroppens blodkärl, bland annat i ögats näthinna. Om förändringarna i näthinnan inte upptäcks i tid kan de på sikt leda till försämrad syn och i vissa fall blindhet.

Näthinnan

Ögats insida är klädd med en tunn hinna som kallas för näthinnan. Den består av miljontals synceller och fungerar som en slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna omvandlar därefter bilden till elektriska signaler som skickas till hjärnan där bilden återskapas. Förändringar i näthinnan påverkar ögats förmåga att återge synintryck.

SymptomNormal syn.Förändringar i näthinnan.

Näthinneförändringarna är till en början helt symptomfria, det vill säga synskärpan förblir normal. Efterhand kan gula fläcken påverkas och blödningar i glaskroppen uppstå vilket kan leda till försämrad syn.

Orsak

Näthinnan består utöver synceller även av ett stort antal små blodkärl (kapillärer). Vid diabetes förändras de små blodkärlen. De höjda blodsockervärdena leder till störningar i ämnesomsättningen som gör att kärlväggarna försvagas och det uppstår små utbuktningar på blodkärlen. I vissa fall kan utbuktningarna brista och börja läcka ut olika blodprodukter.

I ett senare skede kan de små blodkärlen täppas till och då uppstår små mikroinfarkter. Detta leder till att blodflödet försämras och till syrebrist i näthinnan. Näthinnan försöker kompensera detta genom utsöndring av olika ämnen som stimulerar bildandet av nya blodkärl. Problemet är att de nybildade blodkärlen är svaga och lätt brister. Då uppstår blödningar i glaskroppen eller framför näthinnan som leder till en hastig synnedsättning.

Riskfaktorer

Det finns några faktorer som vi vet påverkar förändringarnas hastighet och intensitet. De viktigaste riskfaktorerna är:

  • Hur länge någon har haft diabetes
  • Otillfredsställande inställningar av blodsockervärdet
  • Högt blodtryck
  • Avvikande blodfettsvärden
  • Hormonella omställningar

Förebyggande åtgärder

Till att börja med krävs god kontroll av grundsjukdomen, blodtryck och blodfetter. Dessutom är det viktigt att näthinnan undersöks regelbundet genom ögonbottenfotografering eller av en ögonläkare. Då kan de smygande, helt symptomfria, förändringarna upptäckas i tid.

Undersökning

Vid en undersökning fotograferas ögonbotten, ögats bakre del där näthinnan sitter. Vid undersökningen kontrollerar ögonsjuksköterskan om det finns förändringar i ögonbotten. Genom att jämföra bilder tagna med jämna mellanrum kan vi följa upp förändringarna över tiden.

Om det finns förändringar i ögonbotten

Om undersökningen visar att det finns förändringar i ögonbotten får du gå på tätare kontroller.

Vid svårare förändringar och svullnad och läckande blodkärl i och i närheten av gula fläcken, får du komma på en specialundersökning hos ögonläkaren.

Mer information

Här kan du läsa mer om:
Ögonbottenfotografering
Kontrastfotografering (fluoresceinangiografi)
OCT (optical coherence tomography)
Ultraljud

Behandling

All behandling vid näthinneförändringar vid diabetes syftar till att bevara den synförmåga som kvarstår, i första hand med laser. Utvecklingen av skador kan då bromsas.

Behandlingen kan vara av tre olika slag:

  • Medicinsk behandling
  • Laserkirurgisk behandling
  • Kirurgisk behandling

Vilken behandlingsform som sätts in bestämmer läkaren efter noggrann undersökning.

Faktagranskad av överläkare Urban Amrén

Dela den här sidan:

Hjälpte den här informationen dig?

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.