Meny

Kemiska skador

Besvär

Olyckshändelse med kemikalier

Bilden visar ett öga som skadats allvarlig av kemikalier.Kemikalier kan ge svåra skador på ett öga.Främmande ämnen i ögat kan medföra skador. Ämnena kan vara flytande, fasta, gaser, i dammform eller förekomma som dimma.

Diagnos

Ring 112 till Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen är öppen dygnet runt och kan ge detaljerad information om aktuell kemikalie. De kan även tala om hur lång spoltid som krävs för respektive kemikalie. För en del ämnen räcker det med kortare spoltid. Du kan även få reda på om du ska söka läkare eller inte.

Behandling

Spola ögat

Spola omedelbart med mjuk vattenstråle (eller ögonspolvätska) minst 15 minuter, därefter upprepade gånger under transport till läkare/sjukhus. Håll isär ögonlocken under spolningen och avlägsna om möjligt eventuella kontaktlinser. Effekten blir bäst om den skadade tittar åt olika håll och blinkar ibland. Spola med hjälp av spolanordning, rent dricksglas, tillbringare eller dylikt. Ljummet vatten/spolvätska är bäst. Kall vätska kan vara smärtsam men låt inte val av vätska fördröja spolningen – ta det som går snabbast.

Faktagranskad av överläkare Eva Zand

Dela den här sidan:

Hjälpte den här informationen dig?

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.