Meny

Hål på näthinnan

Sjukdom

Ett hål på näthinnan kan uppstå till följd av flera olika orsaker. Ofta kräver tillståndet att hålet tätas.

Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna omvandlar bilden till signaler som skickas till hjärnan där bilden återskapas.

Glaskroppen ger ögat stadga

Glaskroppen är den genomskinliga geléartade vätska som fyller ut ögat invändigt. Glaskroppen omges av en tunn hinna som ligger mot näthinnan. Ju äldre du blir desto mer skrumpnar din glaskropp. Då kan den losssna från sina fästen på näthinnan.

Därför bildas ett hål på näthinnan

Den huvudsakliga anledningen till att det bildas ett hål i näthinnan är att ögats struktur förändras. Det kan bero på:

  • Ålderförändringar i näthinnan
  • Närsynthet
  • Glaskroppsavlossning
  • Näthinneförändringar till följd av diabetes
  • Trauma mot ögat

Den vanligaste orsaken är att hålet uppkommer vid en naturlig process som kallas glaskroppsavlossning. När din glaskropp skrumpnar kan den dra med sig en liten bit av näthinnan och ett hål uppstår.

Symtom

Själva hålet ligger oftast långt ut i synfältet och ger sällan någon synnedsättning. Däremot är det vanligt att du vid dragningen i näthinnan ser blixtar samt kan se prickar och flugor i synfältet. Om detta sker, kontakta omedelbart ögonläkare.

Undersökning

För att ställa diagnosen hål på näthinnan gör ögonläkaren en synundersökning och undersöker noggrannt ögats näthinna. Vid undersökningen kontrollerar ögonläkaren:

  • ögats synskärpa
  • ögats näthinna för att se om det finns några tecken på hål på näthinnan

Mer information

Här kan du läsa mer om:
Synundersökning
Ögonundersökning med mikropskop (biomikroskopi)

Behandling

Behandlingen av hål på näthinnan ska förhindra att du utvecklar näthinneavlossning. Vanligen tätas hålet med hjälp av en eller två laserbehandlingar.

  • Behandlingen är kirurgisk.
Faktagranskad av överläkare Göran Olivestedt

Dela den här sidan:

Hjälpte den här informationen dig?

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.